Библиотека " Искра" ще предлага  нова услуга за учащи от края на октомври

„Творческо пространство на технологиите”, това е новата услуга, която ще предоставя на своите читатели Библиотека „ Искра“ от края на месец октомври. Тя е предназначена за широка аудитория, основно ученическа, и ще предоставя възможности за творчество чрез технологии от типа на мейкър спейс. Проектът ще бъде реализиран в рамките на договор между Фондация „Глобални библиотеки-България” и Министерство на културата .
Колективът на библиотеката ще разработи собствена обучителна програма за работа с ученици и младежи, като ще бъдат търсени и контакти с представители на бизнеса.
За предоставянето на услугата библиотеката в Казанлък ще получи за ползване ЗД принтерна и ЗД сканираща техника, като ползването и при обученията и принтирането на тестовите модели ще бъде безплатно. „ В този проект намираме прекрасна възможност да утвърдим визията си на съвременно културно-нформационно средище“, каза директорът на Библиотека „ Искра“ Анна Кожухарова. Казанлъшката библиотека е в кръга на пионерите, които ще демонстрират и обучават чрез предоставената техника новите възможности на ЗД моделирането, обработката на моделите и тяхното принтиране, ЗД печата и софтуерите, които обслужват тези процеси. В края на седмицата предстои обучение, свързано с новата библиотечна услуга, в което ще вземат участие библиотекари от ОБ „Искра”.