Свободните работни места, обявени от Бюрото по труда в Казанлък, се увеличават. Към 10 юли те са 312 и са с над 20 повече спрямо предходната седмица. Значително повече са обявените свободни позиции за учители – общо 24, като 30% от тях са за учители в началния етап на образование, следвани от учители за детска градина, преподаватели по математика, информатика, английски език.
Рекордно високо търсене има на работници за сглобяване на детайли, за които не се изисква специален образователен ценз. Свободните позиции за тях са 92, следвани от 46 свободни работни места за машинни оператори, консултант-продажби, шофьори.

Сред специалистите с висше образование продължава търсенето на архитект, инженер-конструктор, социален работник, счетоводител, банков служител, специалист по продажби на техника, чертожник със строителна специалност. 15 консултанти по продажби на граждански договор с висше или средно образование продължават да бъдат в списъка за свободните позиции на трудовата борса в регион Казанлък.