Крайният срок за приключване на проекта на „ВиК” ЕООД – Стара Загора, за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в град Казанлък е 30 септември 2023 година. Това обяви кметът на общината Галина Стоянова на пресконференция, дадена съвместно с ресорния заместник-кмет по инфраструктура и строителство Даниела Коева, с ръководителя на проекта инж. Пеньо Пейков от "ВиК" ЕООД и техническите ръководители във фирмите изпълнители по проекта. Проектът е на „ВиК”, обществената поръчка е направена от старозагорското дружество, уточни кметът Стоянова за тези граждани, които все още смятат, че Община Казанлък разкопава улиците, за да извърши ремонта.


Изпълнител на изкопните дейности е Консорциум „Казанлък”, съставен от 3 фирми – „Копекс”, „БГ ленд” и „Каро трейдинг”. Последната от трите фирми е имала най-малък дял в изпълнението на проекта и вече е свършила своята работа. „Фирма „Копекс” в момента работи в централната градска част. Техническият ръководител на фирмата в Казанлък инж. Мирослав Вълчев обясни какво се прави с днешна дата. По бул. „Розова долина” и пресечната й улица „Иван Вазов” и по бул. „Александър Батенберг” се използва предимно безизкопна технология, а където това не е възможно, се налага да се правят изкопи. По думите на кмета на община Казанлък фирмите „Копекс” и „Каро трейдинг” са коректни и много отговорни. Към „БГ ленд” обаче има много сериозни забележки, основно за некачествена и недовършена работа от нейна страна. Но тъй като трите фирми са в един консорциум, то несвършеното от „БГ ленд” ще бъде направено от другите две фирми, за да се спази крайният срок, подчерта ръководителят на проекта инж. Пеньо Пейков. Договорът по проекта на „ВиК” ЕООД – Стара Загора, е един и той е с консорциума.

По думите на инж. Вълчев и инж. Пейков навсякъде, където има останали строителни материали, включително и във временните депа, всичко ще бъде изчистено в срок. Ще бъдат възстановени тротоарите и терените минимум във вида, който са имали преди ремонтните дейности. Според Пеньо Пейков, водното дружество е финансирало за своя сметка подмяната на сградни отклонения до имотните граници на места, където това не се е предвиждало по проект. А от Общината бе уточнено, че в случая тя финанасира единствено възстановяването на настилки там, където това не е включено във водния проект.

Фирмата, която извършва асфалтирането, „Щрабаг”, има готовност да асфалтира навсякъде, където изкопните дейности са приключили, увериха по време на пресконференцията нейни представители. Фирмата вече асфалтира на доста места в Казанлък.

Галина Стоянова призова гражданите да проявят още малко търпение, като подчерта, че администрацията реагира на всички жалби, както и на публикации в социалните мрежи. По думите й, живеещите на ул. “Братя Бъкстон” дори били готови за гражданско неподчинение, тъй като улицата е разкопана от месеци. Тя призова другите две фирми от консорциума да поемат ангажимент за довършване в срок на дейностите, породени от забавянето на „БГ ленд“. За траншейното доасфалтиране на ул. „Д-р Стамболски”, под Полицията, от „Копекс” обясниха, че ще бъде направено заедно с асфалтирането на ул. „Пейо Яворов”. В момента се подготвят още няколко улици за асфалтиране, както и междублоковото пространство под ул. „Иван Шишман”.