РИК-Стара Загора има заместник-председател от Казанлък

Централната избирателна комисия (ЦИК) назначи Районната избирателна комисия (РИК) в Старозагорски многомандатен район със свое Решение № 3092-ЕП/НС от 19 април 2024 г. за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Хронологията, описана в мотивите за решението, сочи, че на 14 април 2024 г. са проведени консултации при областния управител на Стара Загора за състав на РИК, на които са участвали упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции. От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, но не е постигнато съгласие между участниците.
Предвид изложеното и на основание законовите разпоредби, Централната избирателна комисия назначи Районната избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, в състав от 17 членове:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Иванова Крумова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Пеев Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Русева Виденова-Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Адриана Николова Тенева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Минчева Йовчева
СЕКРЕТАР: Междну Бехчет Халид
ЧЛЕНОВЕ: Димо Пенев Димитров
Надя Петрова Ралчева
Таньо Брайков Танев
Нина Цветкова Савова-Кършакова
Даниела Иванова Митева
Пламен Атанасов Кордов
Анелия Петрова Парапанова
Севинч Ремзи Хамза
Левент Байрамов Палов
Стоян Илиев Даракчиев
Денчо Иванов Денев

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 20 април 2024 г. Заместник-председателят на РИК-Стара Загора Адриана Тенева е дългогодишен юрист и адвокат в Казанлък.

Решението на ЦИК за назначаването на РИК-Стара Загора подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.