Нова заповед на министъра на здравеопазването определя  мерките против разпространението на коронавируса По-строги мерки се въвеждат с последната заповед от 27 октомври на министъра на здравеопазването Костадин Ангелов, във връзка с ограничаване разпространението на коронавируса на територията на страната. Мерките са предизвикани от лавинообразното разпространение на вируса и увеличените положителни проби при тестовете.
Според Заповедта от 29 октомври до 12 ноември, т.е. срок от две седмици, се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки в цялата страна.
Присъствените учебни занятия на гимназиалната степен на обучение и всички висши учебни заведения се преустановяват и се преминава към дистанционно електронно обучение.
Преустановяват се груповите извънкласни дейности, занятия в езикови и образователни центрове и занимални. Изключения се допускат за дейностите по интереси и занималните на ученици в началния и прогимназиалния курс на обучение.
Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допускат при участие на не повече от 30 души.
Културно-развлекателните мероприятия ще се провеждат при до 30% заетост на местата.
Спортните състезания и тренировките на открито и закрито трябва да бъдат без публика.
Преустановяват се посещенията в дискотеки, нощни и пиано-барове, клубове и други нощни заведения. Дневните заведения за хранене и развлечения, заведения за бързо хранене, кафе-сладкарници и др. трябва да осигурят дистанция от 1.5 м. между масите и да не се допускат повече от 6 души на една маса.
Трябва да бъде спазена дистанция на клиентите в обектите с обществено предназначение, търговски, административни и др. при обслужване.
Преустановяват се екскурзиите и групови посещения на туристически обекти.
Трябва да бъде създадена организация на всички пазари и тържища на открито и закрито с еднопосочно движение, спазване на дистанция и задължително носене на маски.
Преустановяват се плановия прием на пациенти и планови операции в здравните заведения.