3 проблема с бежанците в България Програмата на Българския Хелзински комитет /БХК/ за правна защита на бежанци и мигранти публикува своя Годишен доклад за наблюдение на производството за предоставяне на международна закрила в България за 2014 г.
Сред изводите от доклада се очертават три основни проблема: осигуряването на по-бърз и ефективен достъп до регистрация на кандидати за международна закрила пред териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците /ДАБ/, предоставянето на качествена правна помощ и правно представителство за търсещите закрила лица по време на процедурата по разглеждането на кандидатурата им за статут; липсата на гаранции за спазване на правата на непридружените деца, търсещи закрила.
БХК припомня, че по изведените приоритетни сфери самата организация отдавна предупреждава институциите и обществото за създадените условия за нарушаване на права на човека.
Сред основните пунктове в доклада са законодателството, което затваря деца във възпитателни институции; поставянето под запрещение на възрастните хора с психични разстройства; незаконното задържане на търсещи закрила и липса на интеграция; както и зависимата медийна среда и институционален натиск.
Zakazanlak.bg