Траки и българи са първият народ на земята, с две етнически структури, твърди Спас Мавров, скулптор, писател, езотерик, колобър

Спас Мавров е роден през 1949 г. в с. Венец, Бургаски окръг. Завършва Великотърновския университет "Св.Св. Кирил и Методий", специалност скулптура при проф. Григор Кирчев. Работи като преподавател по моделиране и анатомия в НГПИД "Акад. Дечко Узунов" в Казанлък, във варненското училище по изкуствата "Добри Христов", като консултант в Художествена галерия "Палас".


Акцентира в областта на малката пластика и миниатюрата. Творбата му "Богородица и Иисус" е най-малката отливка в света на пластиката с височина 7 мм.
Твори и в областта на глиптиката (резба върху скъпоценни камъни). Участва в редица български и международни изложби. Негови творби са притежание на частни колекции в целия свят. Пластиката "Алфа и Омега" е собственост на колекцията на Ватикана.


Спас Мавров се занимава с езотерични науки. Придобива степен по линията на българските колобри. Има редица изследвания и разработки в областта на тайното знание, които представя в няколко цикъла лекции.


С интерес се посрещат докладите му на наши и международни конференции, симпозиуми и други научни форуми, в които разкрива част от тайните на Тангризма. Той участва в Първия международен симпозиум по тракология през 1992 г., в Международния конгрес по нестандартни проблеми в науката и парапсихологията – 1992 г., в семинар на Оксфордския университет – 1994 г. От 2000 г. участва с доклади в ежегодната научна конференция за приноса на българите в световната култура и цивилизации - Варна.


Автор е на редица публикации в периодичния печат и на повече от 10 книги в областта на езотеричната медицина, философия, история. Сред тях са „Свръхсетивност“, „Теория на енергийния обмен“, „Балканите – жлеза на времето“, „12-те тайнства на Христос“, „Отношението-функция на еволюцията“, „Колобар“, „Пътят на пробудената душа - астрология на траките“, „ Български вълшебни сакрални приказки“, „Алхимията като наука“ и други. Неговата последна книга е със заглавие „Речник на сакралните думи в Тангризма“.


- Г-н Мавров, в същия ден, когато представихте своята последна книга, свързана с Тангризма, историкът Александър Мошев определи бог Тангра като научна грешка и отрече идването на прабългари по нашите земи. Как Вие приемате тези твърдения и каква е Вашата теория за нашия произход?

- Това, което твърди Александър Мошев, е литература, това не е история. Българите имат 5 империи зад гърба си, преди Аспарух да основе шестата държава, днешна Дунавска България. Никъде за българите няма сведения, че са траки, даки или други. Там, където отидат, основават държави. Ако българи и траки са едно и също, защо траките не можаха да се съберат и да направят една държава и да създадат една единна армия? И как стана така, че буйните, непокорни и прекрасни воини като траките, при пристигането на Аспарух с една малка орда, се съгласяват да направят заедно държава с тях. Как става така?!


Българите в целия свят са известни с това, че създават стремето. Как може траките, които живеят заедно с българите, ако е така, да не знаят какво е това стреме, да не го ползват при язденето, да не могат да се изправят на коня, докато се бият, както правят българите. Траките не познават бойното изкуство на въртенето на камшика. Българите се бият само с едностранен меч, а траките им двоен двуостър меч, защото траките освен конен народ, са и пешаци. Как може един и същи народ да правят различни неща?


Сега се правят още по-жалки опити, да изкарат, че християнската култура не е българска, а тракийска, т.е. че траките са създали християнството и че то съществува по нашите земи преди покръстването и то е създадено от траките. Да, траките са били тук. Но те не могат да създадат духовна култура на един Отец на всички небеса, защото те са политеисти, те имат богове, полубогове, нимфи. Българите имат строг монотеизъм. Тук има църкви християнски, които са от III и IV век, но са създадени от българите.

- Но историята ни учи, че с идването на прабългарите се основава българската държава през 681 година, а покръстването започва в средата на 9 век? Според Вас, кога българите идват тук?

- Българите никога не са идвали през 681 година тук, по нашите земи. В сакралните знания на Тангризма българите са живели тук, защото на Балканския полуостров има т.нар. жлеза на времето, която се намира в България.


5500 години преди новата ера в нашия регион има един голям но частичен потоп, т.е. преди 7500 години голяма част от българите са тръгнали от Балканите да се преселват и са завладели целия свят. И това е в основата на предназначението на българския етност. Разселват се по цялата земя, създават своите държави и когато настъпва времето за новата епоха, този народ трябва да се прибере обратно. Българите дават идеята за монотеизъм и държавност. Когато идва този процес, канът взема решение и със своите пет синове тръгва. По-големите синове правят шлем на най-малкия си брат. Аспарух е и посветен, той е колобър. Аспарух стига пределите на Балканския полуостров през 113-117 година. Той многократно е идвал на Балканите и се е връщал, защото не е могъл да открие знака, който му трябва. А този знак е Мадарският конник. Той е много древен, конникът е със стреме, което доказва, че принадлежи на българската етническа структура, правен е преди потопа, връстник е на пирамидите. И когато Аспарух открива знака, той се установява по нашите земи.

Когато българите стигат до Балканите, траките ги приемат и им позволяват да направят държава. Защо? Защото са ги чакали! Те знаят, че това са държавниците, траки и българи правят държава. Тези две структури – траките политеисти и българите монотеисти, се свързват. Траките са 64 духовни структури, които нямат право да се съюзяват, защото всяка една от тях работи върху 64 кодона на нашето ДНК. И тук има още една тайна по отношение на генетическите наследства – когато българите се връщат, те работят не с 64 кодона на нашето ДНК, а с двете комисури на нашия мозък и тогава се получава огромно генетично ядро, което днес е базата на шестата коренна раса.

И още нещо много интересно, свързано с Казанлъшкия регион. Одрисите работят върху мозъка на човека, което се вижда от шлема на тракийския цар, където е изобразен Лебед, а съзвездие Лебед в Тангризма отговаря за еволюцията на нашия мозък. Траките имат огромна генетична задача, която е епохална. Това са 180 хиляди години назад, в които тракийският народ работи за качеството на хората, които ще тръгнат към шестата коренна система. Траки и българи са първият народ на земята с две етнически структури. Не може да има народ от един етност, Вселената е бинарна.


- И Вие не споменавате нищо за славяните. Къде са те?

- Нека да уточним нещо – славяни няма. Славянин в българската духовна култура означава славещ. Тъй като българите не вземат роби, което е още една отличителна черта по отношение на траките, те вземат пленници, които трябва да работят. Когато приключи войната, пленникът може да остане, но се изисква да прослави кана и да приеме върховната религия на този народ – Тангризма, т.е. да се спазва девизът: „Душа душа да не поробва и Дух духа да не подвежда“. И сега можем да се обърнем към фолклора - когато той прослави кана, може да си вземе жена и да живее с останалите. Затова в българската народна култура има крадене на мома. Но абсолютно задължително при българите е момчето и момичето да се харесват. Славянинът е човекът прославил кана, който получава правото да остане да живее и, ако има жена, да си направи къща, за което му помага цялото село.

- Какво означава думата Тангра?

- Тангра е универсалният жизнен принцип на Вселената, който наричаме Бог Отец. Отец на живота. Бог на българите и хората. Тан означава върховното небе или мястото, където се намира българското съзвездие „Квачката с пиленцата“ или Плеядите. С името Тангра в Българската устна колобърска традиция се илюстрира Централното слънце на нашата Вселена, звездата Алциона (алфа) от съзведието Плеяди, както е известно в астрономията. Г – означава глаголя, говоря, енергията на словото, а Ра е енергията на творчеството. Имаме 4 големи снижения, които показват какво е това Тангра – централна звезда на Вселената, Амон Ра – звезди, слънцето, следва планетата, на която се развива третото снижение - Мадара, и след това името на съществото, което е достигнало висшата духовна хармония - Иса Ра.


„Речникът на сакралните думи в Тангризма“ се занимава с много думи и обяснения. Той бе създаден, освен да се кажат и обяснят тези сакрални думи, но и да се разбере, че Тангризма е единственото учение на земята, според което всеки може свободно да изповядва своето духовна принадлежност и няма право да накърнява по никакъв начин чуждата. Сакралните понятия в Тангризма се образуват чрез сложна система, базирана на най-старата езикова система на земята, наречена ОУКАЗ, която българите са владеели основно. А да се твърди, че няма Тангризъм, това е опит за заличаване на нашата история.

- Как разчитате тези думи? Кой е ключът към тях?- Аз съм завършил школата на колобъра Дойчо Русев, който ми предаде как да навлизам в езиковата култура на нашия народ и да намирам смисъла на думата, защо тя е направена точно по този начин и да разчитам сакралното й значение. В речника думите са 390. Останалите 10-12 не могат да бъдат казани още. Тук обяснявам един феномен - трите български костенурки, т.е. българите са имали графичен израз на Вселената, в която живеят. Имаме втора костенурка, която се нарича звезда, трета, която означава планета. При тези изображения няма център, което означава, че Земята не може да създаде живот, че животът е привнесен. Като се обединят трите костенурки, се получават структурата на ендокринната система на човешкия организъм. Ние виждаме колосално познание на обектите във Вселената и на човека в нея. Например думата оренда – това е българска дума и означава личното излъчване на мозъчната структура на човека и връзката й с висшия водач на небето, което църквата прави като ореол.

- Бих искала да обясните едно Ваше твърдение – на Балканите се намира жлезата на времето. Какво означава това?


- Така, както всеки жив организъм, така и Земята има жлези, чрез които тя работи и се развива. На Балканския полуостров има такъв изключително важен център, който се намира до град Велико Търново и се нарича жлеза на времето, което означава, че всички цикли на земята, които са кардинални, започват и свършват тук, на Балканите.


На 3 март 1993 г. жлезата на времето оповести началото на шеста коренна раса. Тогава от ядрото на земята излязоха енергийни потоци, които се свързаха с определени центрове в нашата галактика и оттогава заработиха авангардните, пролетните енергии на новата епоха. Затова сега има толкова много аномалии, затова има този огромен блик на психичната енергия на хората. Докато до 2000 година нашата Земя имаше Шуманова честота 8 херца, през 2014 вече е 14 херца. За първи път на 12 март т.г., благодарение огромната дейност на жлезата на времето, Шумановата честота достигна 42-44 херца. Важното е да се знае, че при 50 херца започват да настъпват трасмутационни процеси в клетъчната система на всичко живо.


- Какво следва от това?


- Това ще рече, че става навлизане в нова епоха, при която настъпват трансформации и трасмутации на клетките, те ще претърпят корекции, които никой не знае точно какви ще бъдат. Но тези промени трябва да подготвят нашия организъм за влизането ни в четвъртото измерение, за влизането на нашата духовна субстанция в плазмена субстанция. Това е онова тяло, което има Исус Христос, когато излиза от гробницата и Мария Магдалена посяга да го пипне за дрехата, а той й казва: „Не ме пипай, Марийо, защото още не съм се възнесъл при Отца си!“. Защото той е в плазменото си тяло и ако тя го пипне, ще изгори пред очите му. То е преминало през каменната структура на на гробницата. Това е една трасформация и ние ще влезем в такава плазмената ситуация временно, при която клетъчната система на някои хора няма да издържи. И ето тук ще се възползвам да го кажа – едното от нещата, което хората трябва да направят, е незабавно да спрат да ядат домати, чесън, лук, ако могат да спрат месото, в никакъв случай червено вино и бира. Доматът е единствената храна, която разбива енергийното и балансирано стиковане на нашия организъм и неговите системи, разбива биополето на нашия организъм. Трябва да се яде много хрян.


- Вие сте човек на изкуството, но сякаш през последните години станахте известен като езотерик и бих, казала, като доста нестандартен тълкувател на нашата история, в контекста на вселенските явления. Откъде черпите знанията си?


- Аз съм художник и скулптор, който първоначално бе привлечен от езотеризма, а повече от 40 години се занимавам с Тангризъм. Преминал съм обучение в Българската устна колобърска традиция. Имах голямото щастие да срещна Ваклуш Толев, от когото получих първоначални знания и съвети. Вторият голям шанс е да попадна при колобъра Дойчо Русев. Когато отидох при него и слушах неговите 22 лекции, аз останах поразен от културата на българите и от това, което са знаели. Завърших тази школа и получих знак от небето за духовно ниво на развитие. Знакът бе за колобър на словото. Колобър е свещеник на Тангра. Това беше около 2000 година. Седем години по-късно отидох в Рила, на мястото, където получих знака си. Когато се връщах обратно, докато измина разстоянието от няколко километра, цялата книга „Колобар“ бе в главата ми. Оттогава тръгна този поток и това вече е 10-ата ми книга. Аз нямам големи претенции за свои теми и идеи, те ми идват в главата. Мога да анализирам тракийската и българската култура в голяма дълбочина и тяхната свързаност.