Паметника на свободата на връх Шипка ще бъде изцяло реновиран, 90 години след официалното му откриване. Националният парк-музей (НПМ) „Шипка – Бузлуджа“ обяви обществени поръчки за изпълнител и строителен надзор за проекта по реставрация и консервация на Монумента на Шипка.
Работният проект предвижда дейности по фасадите на паметника и в интериорното му пространство, както и подмяна на около 1100 квадратни метра от плочните, върху който е стъпил монументът. При нормално протичане на всички административни процедури, ремонтните дейности могат да започнат в началото на лятото, а максималният срок за изпълнението е три години.
Най-важното, което трябва да бъде направено, е да се спре проникването на вода през компроментираните фугиращи смеси, запълващи пространството между отделните каменни блокове. Те са около 8200 линейни метра и трябва да бъдат отстранени ръчно и подменени, обясни д-р Чавдар Ангелов, директор на музея. Относно вътрешността проектът предвижда Паметникът на свободата да бъде върнат в неговия автентичен вид. Всички изолационни материали и видове мазилки, положени вътре, ще бъдат отстранени и ще се открие каменният градеж, който според направените проучвания е от много добре изпълнена каменна зидария. Подменени ще бъдат и подови настилки. Това, че интериорът ще бъде в естествения сив цвят на камъка, има отношение и към бъдещата постоянна експозиция, каза още д-р Ангелов. До момента няма разработен тематико-експозиционен план, но предстои да започне работа и по него. По думите му постоянната експозиция няма да бъде много голяма, а по нея ще се работи паралелно с ремонтните дейности. Очаква се краят на ремонта да съвпадне с изработването й.
Паметникът ще бъде изцяло преокабелен, ще се подмени електрическата инсталация, ще бъдат реставрирани и двете железни врати, които отвеждат към костницата от южната страна и към вътрешността на монумента от северния вход. Стъпалата към северния вход също ще бъдат подменени, като по проекта там е предвидено да се отлее стоманенобетонен фундамент със същата форма и облицовъчните камъни да бъдат върнати на местата си. За по-голяма безопасност ще бъде монтиран и двустранен парапет. Д-р Ангелов допълни, че за костницата е предвидено да бъде осигурен достъп на хора в неравностойно положение, но предвид параметрите на сградата няма как това да бъде направени вътре.
Любопитно е, че проектът предвижда паметникът да не бъде отопляем както е сега. Идеята е по този начин да се реши проблемът с влагата, която се образува при конденз, посочи д-р Чавдар Ангелов. Той отбеляза, че това би подложило на риск движимите културни ценности, които ще бъдат експонирани и по тази причина проектът предвижда на всеки етаж да има климатизирани витрини, осигуряващи необходимите параметри за експонатите. Паметникът на свободата ще бъде снабден и с дизелов генератор, който да осигурява постоянно захранване при евентуални прекъсвания на електричеството, за да могат да се поддържат системите, гарантиращи безопасната му експлоатация.
“Друг любопитен момент е, че за пръв път монументът ще бъде снабден с автоматична метеорологична станция. Данните от нея ще бъдат използвани за контролиране на влажността на въздуха вътре. Така наречените бойници, които всички виждат, в момента са затворени с дограми, а практически това са вентилационните отвори на паметника. Сега те ще бъдат отворени, за да може циркулацията на въздуха да става по естествен начин и влагата да може да бъде извеждана. Когато проектът бъде завършен и тази метеорологична станция заработи, е много вероятно да видим връх Шипка и в прогнозата за времето. Ще започнем да събираме информация, която при желание бихме могли да предаваме на метеорологичните служби и това ще бъде полезно в други направления”, коментира още д-р Чавдар Ангелов.
Двете обществени поръчки са на обща стойност около 14 милиона лева без ДДС, като в тази сума влизат и 20 процента непредвидени разходи, които по време на самото изпълнение на проекта може да се наложи да бъдат направени. Има доста неизвестни, които произтичат от местоположението на паметника и сложната метереологична обстановка. Ако няма необходимост, тези средства няма да бъдат оползотворени и това ще бъде документирано по съответния ред, уточни д-р Ангелов. Максималният срок за изпълнение на обществената поръчка е в рамките на три календарни години, като кандидатите имат свободата да дадат и по-малък срок. “Това трябва да бъде разбирано на практика като три летни сезона, в които свободно да се работи в безопасни условия”, обясни той.
По думите на директора на НПМ „Шипка – Бузлуджа“ последният ремонт в такъв обем е правен преди около четири десетилетия. “Друго, което се надявам да можем да свършим, е да изработим и съгласуваме проект за консервация и реставрация на целия тържествен подход, който отвежда към Паметника на свободата. Предстои работа и по проект за ремонт на автомобилния подход, който след консервационно-реставрационните дейности вероятно ще бъде окончателно компроментиран предвид тежката техника”, каза още д-р Чавдар Ангелов.