Вече започнаха да обявяват свободните работни места за учители на трудовата борса в Казанлък. Към 7 юли се търсят 10 учители - по немски език, математика и физика, биология, английски език, философия, музика, физическо възпитание, информационни технологии, за детска градина.

Бюрото по труда продължава да търси медицински специалисти –7 лекари, 10 сестри и 5 акушерки. Останалите свободни позиции обаче драстично са намалели - търсят се едва 22 специалисти със средно образование в различни сфери. 5 машинни оператори за работа в Смолян, може и с висше образование, машинни оператори за навиване на конци, машинни оператори за пералня, обслужващи в магазини, един машинист на багер, един готвач, един социален терапевт.

Прави впечатление, че във филиалите на Казанлъшкото Бюро по труда търсят също 22 специалисти със средно образование - 14 за машинни оператори за навиване на конци и прежди и 8 машинни оператори за шиене на текстилни изделия. Уточнението е, че е осигурен транспорт за живеещите в община Павел баня.

Съгласно законовите разпоредби, дирекциите ”Бюро по труда” у нас обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на трудовата борса в Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.