Задават се новите цени на тока Във връзка с очакваните нови цени на тока, EVN България съобщава, че предоставя на своите клиенти възможност за самоотчет на електромерите към 1 юли 2018 г. Както е известно, в края на март дружествата от групата на EVN България внесоха заявления за цени на електро- и топлоенергията за своите клиенти през следващия период от юли 2018 г. до юни 2019 г. В случай, че КЕВР одобри заявленията, дневната и нощна тарифи за битовите клиенти на регулиран пазар в Югоизточна България биха се променили по следния начин: дневната тарифа нараства с 6,9% - от сегашните 0,17675 лв./кВтч (без ДДС) става 0,18899 лв./кВтч (без ДДС), а нощната тарифа се увеличава с 5,4% и от сегашните 0,10043 лв./кВтч (без ДДС) става 0,10586 лв./кВтч (без ДДС).

Както при всяка смяна на цени досега, информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2018 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2018 г.

Предвид очакваното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за нови цени на електроенергията от 1 юли 2018 г. EVN България предоставя на своите клиенти възможност сами да отчетат електромерите си и да предоставят данните на дружеството. Самоотчитането се извършва по желание на клиентите без да отменя осъществяването на регулярен месечен отчет на електромерите от страна на дружеството.

Клиентите, които искат да се възползват от тази възможност, следва да попълнят показанията на електромерите си на 1 юли 2018 г. в декларация, която се предоставя и попълва в EVN Офис. Приемане на декларациите ще се извършва от 1 юли (неделя)до 4 юли 2018 г. (сряда) включително.

За всички клиенти, които не желаят да отчетат сами електромерите си към 1 юли 2018 г., ще важи следният принцип, който се прилага при смяна на цени:
• Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през юни 2018 г. до 30 юни 2018 г., включително, по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период
• Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 юли 2018 г. до датата на отчитане през юли 2018 г. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период.

Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.

И още една актуална информация от енергоразпределителното дружество - в сезона на гръмотевичните бури EVN България съветва при отсъствие от дома за по-дълго през деня да се изключват от контакта електрическите уреди, които най-много се влияят от външно пренапрежение - телевизор, компютър, климатик и др. В случай на повреда на електроуред, съгласно нормативната уредба, следва клиентът в кратки срокове да подаде писмено заявление с искане за проверка на място.