Забранява се движението на тежкотоварни МПС по пътя Енина - Горно Изворово

От 16 юли 2019 година до 14 юли 2020 година временно се забранява преминаването на автомобили над 12 тона по пътя село Енина – село Горно Изворово. Ограничението се въвежда със заповед на кмета на община Казанлък след решение на Комисията по безопасност на движението по пътищата в общината. То важи за моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 12 тона.

Като причина за тази мярка от общинския пресцентър посочват, че пътят с.Енина – с.Г.Изворово е построен преди 1980 г. и до настоящия момент не е извършван основен ремонт, което е довело до силно влошаване на пътната настилка и основата под нея. Предприетите незабавни действия от Община Казанлък, като собственик на пътя, за ограничаване на натовареността на движението в посочения участък целят запазване на пътя до момента на отремонтирането му и възстановяване нормалните му технически и експлоатационни характеристики. В противен случай е налице реална опасност от пълно компрометиране на пътя и увреждането му до степен, която да затрудни изобщо транспортния достъп до селата Долно и Горно Изворово.