За шеста поредна година, по инициатива на кмета Галина Стоянова, Община Казанлък организира Златна сватба за казанлъшки двойки, които празнуват половинвековен съвместен живот през текущата година. Всички, които са сключили граждански брак през 19За шеста поредна година, по инициатива на кмета Галина Стоянова, Община Казанлък организира Златна сватба за казанлъшки двойки, които празнуват половинвековен съвместен живот през текущата година. 72-ра година могат да заявят желанието си да споделят своя празник и да участват в тържествената церемония до края на месец ноември на телефон: 0898 443 466 – Пламена Терзиева.
В инициативата на 12.12.2022 г. в Казанлък могат да изпитат емоцията от празника на златната любов близо 100 двойки. Дългогодишните партньори, които се включат в тържество ще получат подарък по случай Златната си сватба.