Всички зрелостници ще получат по 4 точки за 13-та задача от матурата по БЕЛ Служебният министър на образованието и науката проф. Галин Цоков коментира техническите грешки, които и през настоящата година се появиха в изпитните варианти. Той обясни, че това, което се случи на матурата по БЕЛ, е свързано с процеса на разпечатване на самите тестове по отношение на първия модул с диаграмата. При някои принтери заради настройка не излезе самата диаграма, а само числата и цифрите, свързани с нея. Анализът показа, че тъй като учениците пишат отговорите отделно от теста, който получават, не може да се определи броят на учениците, работили на тест без диаграма.
Поради тази причина ще се присъдят 4 точки на всички зрелостници за 13-та задача. В МОН в деня на теглене на теста са направени всички проверки по отношение на разпечатване на материалите и там не е имало такъв проблем. МОН събира цялата информация за там, където е имало такъв проблем, за да се предложи да се направят промени в използването на техниката.
След вчерашната втора задължителна матура се появиха оплаквания от зрелостници относно записа за слушане по английски език. Според Галин Цоков записът е бил добър и разбираем. Няма основание да се твърди обратното. Погледнати са и въпросите към текста и те не са били толкова трудни.
Само около 1300 души са се явили на матура по математика.
С промените в Закона за предучилищното и училищното образование зрелостниците ще могат да се явят за повишаване на оценката си. Тази година се явиха 6 души, като не се променя оценката в дипломата, а се издава допълнително удостоверение, с което може да се кандидатства във висше учебно заведение.
За парите за висше образование, проф. Галин Цоков посочи, че трябва да се преструктурира бюджета, за да може университетските преподаватели да получат нужното увеличение на заплатите. Няма пари в бюджета и за отпадане на държавните такси за бакалавърска, магистърска и докторантска поръчка в университетите.