Временни приемни организира в 3 села от Община Казанлък през новата седмица общественият посредник на общината Гинка Щерева.
Приемните ще са в сряда, 18 май, в сградите на Кметствата на населените места.
Те ще се проведат при следния график:

Голяма Дряново 09:30-11:30 часа
Дунавци 12:00-14:00 часа
Копринка 14:30-16:30 часа
Повече информация за приемните може да получите на телефон: 0431 98 340
Обществен посредник на община Казанлък