Внимавайте!

Опасни ледени висулки дебнат преминаващите под моста на надлез "Катекс" в Казанлък.

Ледените късове са в процепите на надлеза и трудно се виждат от пешеходците, които преминават под него.

Осъзнават опасността над главите им, едва когато в краката им или зад тях се стовари откъснат леден блок.


Повишаването на температурите днес допълнително създава предпоставки за падане на висулките, така че внимавайте, когато преминавате под моста.

Предвид откритата вече строителна площадка за ремонт на съоръжението, надали някой ще се заеме конкретно с премахването на висулките.

В този случай сигурността на преминаващите, е тяхна работа: ))