Локалните войни от Наполеон до днес, разискват участници в 42-ия конгрес по военна история

Генерали, директори на военно-стратегически институти, учени, академични преподаватели по военна история от 29 страни от всички краища на света – от Автралия до Канада и от Южна Африка до Южна Корея, днес са в Казанлък. Те са участници в 42-ия конгрес на Международната комисия по военна история към ЮНЕСКО, който се провежда от 5 до 8 септември в Пловдив. Делегацията от висши офицери и представители на академичната общност, занимаващи се с военна история, е водена от президента на Международната комисия д-р Масимо де Леонардис, който връчи на Община Казанлък почетен плакет на организацията по повод домакинството на града в културната обиколка на участниците в конгреса. Исторически музей „Искра“ и Художествената галерия, Музея на розата, храм „Рождество Христово“ в Шипка и гробницата Голяма Косматка са обектите, които високопоставените гости ще посетят в Долината на розите и тракийските царе.


Проф. Йордан Баев


Участниците в конгреса се представят с над 50 доклада на тема „Локални войни и глобалният отзвук“, като в изследванията на учените и военните се проследява военната история на човечеството от 18 до 21 век, което обхваща периода от времето на Наполеон до днес, съобщи проф. Йордан Баев от Центъра за военна история към Военна академия „Георги С. Раковски“. Като резултат от работата на конгреса ще бъде издаден съвместно със СУ „Св. Климент Охридски“ сборник с материали от докладите. Целта е да се обединят последните изследвания по определена тема, да се обсъдят перспективите за бъдещо сътрудничество и идеите за бъдещи проекти.


На въпрос за бежанския проблем, който стои на дневен ред днес, проф. Йордан Баев направи паралел с един малко известен факт от българската история – по време на Корейската война 1950-1953 година нашата страна е приютила 500 деца-сираци от Корея. Отделно от това български лекари са оказали хуманитарна помощ на населението по линия на БЧК. Всичко това показва известен опит в подкрепата на страдащи от военни действия народи, като особено трябва да сме ангажирани, когато става дума за деца, подчерта професорът.


Тази година конгресът на Международната комисия по военна истрия към ЮНЕСКО трябваше да се проведе в Истанбул, но поради усложнената обстановка в Турция, се наложи друга държава да поеме домакинството. С пълно единодушие членовете на комисията са решили това да бъде Пловдив, като по този начин страната ни за трети път става домакин на този висок форум.