С оглед приключване на календарната година, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Стара Загора информира своите клиенти, че през декември няма да извършва измерване на потребените количества вода, с изключение на водомерите с дистанционно отчитане. Инкасаторите няма да минават по домовете на абонатите.
Фактурирането ще става на следните дати: 6-ти, 9-ти и 15 декември.