В Хаджи Димитрово обсъждат интегрирането на деца от малцинствата в училище

Основно училище „Св. Паисий Хилендарски” в казанлъшкото село Хаджи Димитрово е домакин на работна среща за образователната интеграция. В срещата, организирана от РУО-Стара Загора, са поканени да участват директори и учители от училищата в Павел баня, Гурково, Николаево и Казанлък. „Дискусията ще обобщи мерки за преодоляване на трудностите при постъпване в училище и необходимост от допълнителни образователни дейности с деца и ученици от етническите малцинства”, каза директорът на училището в Хаджи Димитрово Иванка Иванова. В събитието ще участва Митко Пеев, старши експерт в РУО - Стара Загора.

На педагозите ще бъдат представени и успешни резултати от съвместната дейност с Центъра за етнически диалог и толерантност „Амалипе“ - Велико Търново, за висок старт по пътя на интегриране на ромските ученици в училището. Работната среща ще запознае участниците с успешен образователен опит, реализиран с Терапевтичен център „Светулка” в Казанлък за пълноценно овладяване на книжовен български език, чрез предоставяне на обща подкрепа на деца и ученици и включването им в проектни групи по национални програми.

Ще бъдат представени и добри практики за изпълнение на Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и Стратегия за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.