Пункт за раздаване на храна от Детска млечна кухня за деца до 3-годишна възраст искат и в село Хаджи Димитрово. Такъв филиал наскоро бе открит в друго казанлъшко село - Горно Черковище. Община Казанлък предлага на общинските съветници да вземат решение по въпроса на своето заседание на 30 юли. Помещението, което се посочва за бъдещ пункт на Детска млечна кухня в селото, заема 35 квадратни метра и се намира в сградата на общинската детска градина. Според Общината, предоставянето на тази услуга няма да пречи на дейностите по възпитание и обучение на децата в детското заведение.

Писмо от кмета на Хаджи Димитрово Сунай Селимов с искане за разкриване на такъв пункт, подкрепено от 11 заявления на родители, датира от 13 март 2020 година. Поради съвпадение с въвеждането на извънредното положение заради коронавируса у нас, вземането на решение е отложено във времето. Друга причина за отлагането е била необходимостта от изпълнение на задължителните изисквания за помещението, където ще се раздава храната.

Следва второ писмо на кмета Селимов до Община Казанлък от 21 юли 2020 година, в което той напомня за искането на хаджидимитровци и информира, че въпросното помещение вече е ремонтирано.

От 1 януари до 13 март и от 1 юни до 21 юли 2020 година от услугите на Детска млечна кухня в Казанлък средно на ден са се ползвали 262 деца, а средномесечно за същия период - 4502 деца, сочи справката от Общинска администрация.