В Деня на българския лекар: Признание за общинската болница в Казанлък

„На този свят ден поздравявам всички лекари и им пожелавам здраве, психическа устойчивост, сили и енергия. Да продължават неуморно да се грижат за здравето на пациентите, за своето здраве и както винаги досега, да се водят от високите морални ценности, които притежават като български лекари. Да предават своя опит и знания на по-младите колеги. Да успяват винаги и във всичко, защото да си лекар не е само професия, това е мисия. Честит празник!"

С тези думи се обърна към всички свои колеги д-р Кети Маналова - Владкова, управител на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” - Казанлък, по случай Деня на Свети Иван Рилски Чудотворец и Празник на българския лекар.

За Деня на българския лекар – 19 октомври, в който почитаме Свети Иван Рилски Чудотворец, покровител на българския народ, МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък, получи поредното признание. Със заповед на министъра на здравеопазването общинската болница в Казанлък бе акредитирана да извършва обучение на студенти и специализанти по медицина.

Това е четвъртата поред акредитация за МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”, с което Министерството на здравеопазването дава висока оценка за качеството на медицинските услуги, предоставяни в лечебното заведение, за мениджмънта, за икономическата и административната работа, т.е. за цялостната дейност на болницата.

„През изминалата седмица приключи процеса на обследване на нашата болница от Министерството на здравеопазването по Наредба N 8 от 2019 година за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти – съобщи управителят на МБАЛ „д-р Христо Стамболски” д-р Кети Маналова. – Това е един процес, който продължи 6 месеца. Специална комисия направи цялостен анализ на болницата за изминалите 5 години и даде отлична оценка за дейността й. Много успешно премина и защитата на тази оценка пред друга специализирана комисия, с което лечебното заведение е одобрено през следващите 5 години да обучава студенти и специализанти. След получената отлична оценка и защита МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” има правото да извършва тези обучения за максималния срок по акредитацията от 5 години”.

Акредитацията не е задължителен процес за всяко лечебно заведение, но казанлъшката общинска болница вече за четвърти път получава одобрение. „Правим това, защото ние държим нашата болница да се сравнява с най-добрите, за да може тя да поддържа високо ниво на компетентност, да получава външна оценка и да изгражда кадри, които да останат и да работят за Казанлък и за пациентите от региона”, обяснява д-р Маналова.

С новата акредитация МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ще може да извършва клинично обучение на студенти по медицина, клинично обучение на студенти по специалностите от професионално направление „Здравни грижи” – медицинска сестра и акушерка, следдипломно обучение на лекари по 8 специалности - „Акушерство и гинекология”, „Анестезиология и интензивно лечение”, „Гастроентерология”, „Клинична лаборатория”, „Нервни болести”, Образна диагностика”, „Ушно-носно-гърлени болести”, „Хирургия”.

По стипендиантската програма на Община Казанлък лекарите специализанти получават по 3000 лева годишно, а медицинските сестри – 2000 лева. Към момента болницата има 7 специализанти, вече трима са дипломираните специалисти - по „Акушерство и гинекология”, „Гастроентерология” и „Ендокринология”, двама са в процес на зачисляване към специалностите „Неврология” и „Анестезиология и интензивно лечение”.

78 лекари работят в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”, целият персонал е 370 души.

В Деня на Свети Иван Рилски – Чудотворец, по традиция в регионален и национален мащаб Българският лекарски съюз връчва престижната награда „Лекар на годината”. Досега МБАЛ „Д-р Стамболски” има трима носители на високото отличие за Старозагорски регион – д-р Раев, д-р Бойчев и д-р Маналова - изключителни специалисти, уважавани от колегите и от пациентите си лекари.

„Стараем се да поддържаме добри условия на работа, да усъвършенстваме непрекъснато наличната апаратура, да не отстъпваме от социалните придобивки, които сме договорили с колектива, и да поддържаме високо ниво на медицинската и цялостната ни дейност”, сподели за празника д-р Кети Маналова.

И още едно признание за Казанлъшката общинска болница – управителят на лечебното заведение д-р Кети Маналова влезе в специална книга, посветена на жените в здравеопазването: „Жените в управлението на българската здравеопазна система”. Книгата съдържа интервюта с десет жени от различно управленско ниво – министри на здравеопазването, ръководители на НЗОК, на Надзорния съвет на Здравната каса, директори на болнични заведения, които споделят предизвикателствата да са едновременно лекари и мениджъри на отговорни позиции. Д-р Маналова вече 12 години ръководи МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”, член е на УС на Сдружението на общинските болници в България. Нейното присъствие в тази книга е признание за заслугите й към здравеопазването в община Казанлък и е повод градът ни да се гордее с един доказан професионалист и успешен мениджър.