Утре (6 август), от 10 часа в Областната управа на Стара Загора започват консултациите за състава на членовете на Регионалната избирателна комисия (РИК). В тях могат да участват всички представени парламентарно партии и коалиции, както и други политически организации.
От началото на седмицата с решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) обявиха възнагражденията на членовете на регионалните (РИК) и секционните (СИК) избирателни комисии, при провеждането на парламентарните избори на 2 октомври. В РИК, съобразно броя на секциите в даден регион, в зависимост от заеманата длъжност, участниците ще получават от 1280 до 1030 лева.
В секционните избирателни комисии председателите ще получат 115 лева, заместниците и секретарите 100 лева, а членовете по 85 лева. За получаването на машините за гласуване, бюлетините и другите материали, и за подготовката на помещенията за вота всеки ще получи допълнително по 15 лева. Членовете на СИК, които ще са ангажирани с предаване на материалите в изборната нощ ще получат допълнително възнаграждение от 30 лева.