Тушират пропуски в онлайн обучението със спестени средства С неусвоени средства от бюджетите на училищата, включително и отпуснати за занимания по интереси и работа с ученици от уязвими групи, ще могат да се финансират допълнително обучения и консултации на учениците, които имат пропуски при обучението от разстояние в електронна среда.
Това става възможно с промяната в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета от правителството. Информацията е от пресцентъра на МС
Заради противоепидемични мерки заниманията по интереси бяха спрени и училищата разполагат с остатък от средства.
Промените ще позволят още от началото на годината, да има максимална гъвкавост в управлението на бюджетите на държавните и общинските училища, за да се осигурят допълнителните дейности за преодоляване на пропуски в усвояването на учебния материал при онлайн обучението.