Рекорден за последните месеци брой лекари и медицински специалисти се търсят на пазара на труда в регион Казанлък. Към дата 7 март 2019 година Бюрото по труда в града на розите обяви 8 свободни места за лекари - специалисти по пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, вътрешни болести, неврология и без специалност, за един специализант по неврология, за 10 медицински сестри, 3 акушерки и един лаборант. До момента това е най-големият брой свободни позиции за здравни работници – лекари и специалисти по здравни грижи, обявени на трудовата борса в Казанлък.

Сред останалите свободни работни места традиционно се запазва свободната ниша за работници в машиностроенето. Търсят се общо 40 работници за сглобяване на детайли, 11 машинни оператори на машини, един от които е за машини с ЦПУ, и един заварчик. В транспорта са обявени свободни места за 7 шофьори, четирима от които за управление на товарни автомобили за международен превоз.

Търси се още един автомонтьор и един монтьор на МПС. За нуждите на строителството са необходими още 15 кофражисти и петима арматуристи. Свободни места има за двама специалисти в дърводелството и шестима общи работници. В хранително-вкусовата промишленост се търсят четирима сладкари, като единият трябва да има квалификация, а за останалите трима се предлага обучение. В ресторантьорството свободни места са обявени за един сервитьор и двама работници в кухня.

Във филиалите на Бюрото по труда - Казанлък, свободни позиции има за петима учители и един секретар, за който се изисква владеене на гръцки език и компютърни умения.