В продължение на двата дни в Казанлък ще се състои Деветата научна конференция „Проблеми и изследвания на тракийската култура”. Откриването и е на 28 август от 12:30 часа. В нея ще вземат участие над двадесет учени – археолози от НАИМ при БАН, СУ „Св. Климент Охридски”, Институт по Балканистика с център по тракология при БАН, РИМ – Русе, РАМ – Пловдив, ИМ – Нова Загора и др. Тя ще се състои в залата за временни изложби на Художествена галерия – Казанлък. За любителите на този тип тематика предлагаме и програмата по часове, а входът е свободен:

28.08.2015 - Петък

12:30 - Официално откриване на конференцията
Модератор: Гл. ас. д-р Д. Стоянова
13:00 - "Светилище и храм от V век пр. Хр. при с. Кръстевич, община Хисаря" - доклада представя Доц. д-р Митко Маджаров от Археологически музей - Хисаря
13:15 - "Гробна мобилировка на тракийските гробници /класическа и елинистическа епохи/" - доклада представя Доц. д-р Мария Чичикова
13:30 - "За интерпретацията на един мраморен фрагмент от Севтополис" - доклада представя д-р К. Манетта, Гл. ас. Д. Стоянова от СУ "Св. Климент Охридски"
13:45 - "Миграция vs. дифузия? "Присъствие на галати и(ли) "латенизация" на местни общности в хинтерланда на Севтополис"" - доклада представя д-р Ю. Емилов
14:00 - "Надписаните съдове от Голяма Косматка и съкровищницата на Севт III" - доклада представя д-р Ч. Цочев
14:15 - "Фитоморфният код като маркер в изобразителната програма на тракийската гробница" - доклада представя Доц. д-р М. Йорданова от НБУ и СУ "Св. Климент Охридски"
14:30 - Дискусия по представените доклади
15:00 - "Казанлъшката гробница" - представяне на книгата на Меглена Първин
Модератор: Диана Димитрова
15:30 - "Проучване на Плоската могила в землището на гр. Шипка" - доклада представя Диана Димитрова от НАИМ при БАН
15:45 - "Непубликуван сребърен съд от колекцията на НАИМ при БАН" - доклада представя д-р Р. Стойчев от ИИИ при БАН
16:00 - "Филипопол през елинистическата епоха" - доклада представя докторант Е. Божинова /РАМ-Пловдив/, С. Христева
16:15 - "Тракийско погребение от края на I - началото на II век. от землището на с. Ряховците, Севлиевско" - доклада представя Н. Ботева от ИМ "Севлиево"
16:30 - "Пътническа кола от могилното погребение от края на I - началото на II век от с. Тулово, Старозагорско" - В. Игнатов /ИМ - Нова Загора/
16:45 - Дискусия по представените доклади

29.08.2015 - Събота

Модератор: проф. д.и.н. Валерия Фол
09:30 - "Пергамска апликирана керамика от долината на Средна Струма" - доклада представят д-р Е. Нанков /АНЦ - София/ и д-р А.Цонева /НБУ - София/
09:45 - "Съкровища с римски императорски монети във фонда на ИМ "Искра" като извор за историята на Тракия" - доклада представя Доц. д-р Камен Димитров от ИБЦТ "Проф. Александър Фол" при БАН
10:00 - "Военни кампании в Мизия и Тракия и впечатлението им върху обществото и природата през I - средата на III век след Христа" - доклада представя Докторант С. Зарева от СУ "Св. Климент Охридски"
10:15 - "Слънцето и идеята за границата между световете" - доклада представя Проф. д.и.н. Валерия Фол от УниБИТ и ИБЦТ "проф. Александър Фол" при БАН
10:30 - "Проучвания през 2014г. в Скаидава, село Братин Русенско" - доклада представя В. Върбанов от РИМ - Русе
10:45 - "Селищна система в рида Драгойна по данни на теренни археологически обхождания" - доклада представя Докторант Е. Божинова от РАМ - Пловдив
11:00 - Дискусия по представените доклади
Модератор: Доц. д-р Георги Мавров
11:15 - "Консервация на стоманен римски меч от могилата в землището на гр. Драгоман" - доклада представя Доц. д-р Георги Мавров от СУ "Св. Климент Охридски"
11:30 - "Геоморфоложки изследвания в района на Обект 4-2, село Великан" - доклада представя Доц. д-р Р. Кендерова от СУ "Св. Климент Охридски"
11:45 - "Геоморфоложки и седиментоложки изследвания в района на Китова могила, Сливенска котловина" - доклада представя Гл. ас. д-р Ахинора Балтакова
12:00 - Дискусия по представените доклади