Местната власт трябва да има повече правомощия и гласът на Експертите в нея трябва да се чува. В това е категоричен в последното си интервю за двата мандата като председател на Общинсикя съветпв Казанлък юристът Николай Златанов.


Юрист. Възпитаник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Роден е на 4-ти януари 1967 година в Казанлък.
Средното си образование завършва в Строителен техникум в Стара Загора, като преди това две години е възпитаник на спортно училище - профил лека атлетика.
Женен с една дъщеря.
Два мандата е председател на Общинския съвет на Казанлък, член на ГЕРБ.

Щрихи:

За последните 4 години с решения на Общинския съвет от местния бюджет само за асфалтиране на улици в общината са похарчени 14 млн. лева. Други 4 400 000 са финансиране от правителството. С тях са асфалтирани 136 улици в града и 226 улици в населените места.
Изработени са и приети 4 изключително важни устройствени плана, свързани с общината: ОУП на Казанлък, ОУП на Долината на тракийските царе, Интегриран план за градско възстановяване и развитие и ОУП на община Казанлък.
Изградени са десетки паркове, като само „Тюлбето“ и „Розариум“ са на стойност над 5 млн. лева.
За подобряване на инфраструктурата в здравеопазването през последните два мандата на съвета, с негови решения и подкрепа, са вложени близо 6 млн. лева европари за саниране и закупване на нова медицинска техника за МБАЛ Казанлък.
Предстои саниране на ДКЦ „Поликлиника“ на стойност 1 540 000 лева.

- Господин Златанов, на финала на мандата на този Общински съвет сме, остава само едно заседание, на 26 септември. Резултатът - 1139 приети решения, 57 проведени заседания за този мандат. Отвъд тези числа какво има? Вашата лична равносметка.

В личен план ще ви споделя нещо, което си е почти като клюка. Когато преди 8 години дойдох тук, в този кабинет, от адвокатската си кантора, в тази стая, предадоха ми всички документи, протоколи, седнах на стола и срещу мен на масата седнаха три жени. И се оказа, че имам три … служителки. Преди това, близо 20 години като адвокат, работех съвсем сам. Първият въпрос, който възникна в мен, бе: какво ще ги правя тези три служителки? За какво са ми? Това беше първият ми сблъсък с институцията на председателя на Общинския съвет. Колкото до равносметката от двата ми мандата, то ще кажа така: в първия ми беше по-трудно, но и по-интересно. Имаше предизвикателства. Сега, благодарение на натрупания ми опит, е по-лесно, но не чак толкова интересно.

- Причината за това дали не е, каквито упреци имаше през целия този мандат от страна на опозицията, че Общинският съвет се е превърнал в придатък на местната изпълнителна власт, който работи под диктовката на ръководството на общината? И на кмета, персонално. Чували сте ги много пъти и Вие тези неща.

Още от първия си мандат като председател на Общинския съвет съм в управителните органи на Националната асоциация на председателите на Общински съвети. Имах възможност още в първите заседания там да се сблъскам с хора, които са били дълги години председатели на общински съвети и имаха наблюдение върху работата на Общинския съвет в Казанлък преди това и на отношенията му с кмета. „Етикетът“, който имаше Община Казанлък, беше, че тази община е в противоборство между Общинския съвет и кмета.

... това по времето на господин Самарски ...

... и Дамянов – кмет. Това беше лепнат етикет и Казанлък се даваше за пример като община, в която двете власти воюват, а не работят за постигането на някакви общи цели. В този смисъл съм безкрайно доволен, че на 8-та година опозицията твърди, че ние работим заедно с администрацията. В крайна сметка целта, за която сме избрани, е да работим за благото на общината. И в този смисъл не виждам какъв е проблемът Общинският съвет да работи в пълен синхрон с администрацията. Т. нар. опозиция от 5 души представлява 12-13% в обществото. Ако приемем, че останалите 32-ма съветници са на едно мнение, то тогава опозицията може би трябва да си свери мнението с това на мнозинството. Много ми е трудно да приема, че председателят на групата „Експерти за Казанлък“ Николай Ибушев може да бъде манипулиран, за да сме придатък към общинската администрация.

- Сговорът и съгласието в работата в синхрон на двете власти може и да е капан понякога, господин Златанов. Поглеждали ли сте го от тази гледна точка?

Възможно е. Но в крайна сметка председателят е пръв сред равни и има още 36 общински съветници. Надявам се, че, ако моите сетива по някакъв начин биват приспани, то опозицията или други колеги биха реагирали.- Този мандат на Общинския съвет свършва. Каква е Вашата равносметка за работата му? Свършихте ли по-добра работа за Казанлък?

Оценката ми е във всеки един 6-месечен отчет на Съвета, който съм докладвал. Но най-добрата оценка е на страничните фактори, гражданите на общината, гости на града и такива, които са идвали преди много години и сега се връщат. Всички тези хора са единодушни, че градът се е променил към много по-добро. Хората са приятно изненадани от това, което виждат. В този смисъл работата на Общинския съвет, а и на администрацията, най-вероятно е добре свършена. Другата оценка за нашата работа е, че Казанълк вече е в ръководните органи на Асоциацията на председателите на общинските съвети и си е извоювал реномето на град, който е вече все в първите редици. Ние сме сред първите общини, които имат общи устройствени планове, сред 39-те най-големи общини при разпределение на европейските фондове. Това са абсолютно обективни критерии, които никой не може да оспорва.

- Тоест, Казанлък стана забележим…?

Казанлък е забележим и има един разпознаваем кмет.

- В този смисъл как си обяснявате зачестилите в последните няколко месеца многобройни питания на съветници от БСП, които на сесии стигаха до 10, при тези видими резултати, както казвате Вие?

Предизборно е. Това е моят отговор. Може би и затова се забелязва напрежение в залата, когато те започнат да задават въпросите си. Това е причината. Досега опозицията в последните три години мълча, а сега - по 10 въпроса. Отговорът е: идват избори. Сега питат, но за 8 години не са внесли нито един проект за общинска наредба или нормативен акт. Когато предприемем нещо за някоя наредба, има вяло включване от тяхна страна, но предложение за нещо цялостно не е постъпвало.

- Вече два мандата част от Общинския съвет е и групата „Експерти за Казанлък“. Каква е Вашата оценка за работата на тези съветници?

Всеизвестен факт е, че това не е партийно ориентирана група и в този смисъл ние изключително много разчитахме и разчитаме на експертния потенциал на всеки един от нейните съветници. Те имат неоспорими качества. Изключително полезни и незаменими в работата на Съвета с техните специфични и големи познания и опит в областта на строителството и инфраструктурата, както и на финансите и бюджета, са господата Цветан Шиков и Драгомир Петков. Много помагат със съветите и предложенията си и Янко Запрянов, Владимир Чучумишев, който е изключително активен, Красимира Харизанова. И шестимата съветници, които групата има, са важен фактор за Съвета. Изключително много сме разчитали и разчитаме на експертната оценка на господин Николай Ибушев, който е човек с респектиращ опит и в качеството му и на най- големия работодател в страната. Моето лично мнение е, че гласът на Експертите трябва да се чува.- Като юрист как ще коментирате предложението за промени в ЗМСМА по отношение на изричното, вписано в закон, задължение за кметовете да имат приемен ден. Има ли нужда от промяна и в каква посока Законът за местното самоуправление и местната администрация?

Като цяло убеждението ни, на Асоциацията на председателите на общински съвети и НСОРБ е, че местната власт в България трябва да получи по-широки правомощия. Имаше редица законопроекти в тази посока, които в една или друга степен бяха орязани. В този смисъл очакваме в следващите мандати тази борба да продължи. Тя е за добро и кореспондира с европейските директиви, които казват, че трябва да се засили ролята на местното самоуправление.

- В каква посока?

В посока общините, местните власти, да имат правата да поставят камери на рискови места и да налагат глоби на нарушителите, като средствата от тези глоби влизат в местния бюджет. Имаше такова предложение, което не беше прието с мотив, че се създават някакви феодални отношения. Опасенията бяха за малките населени места, но не се прие, но аз лично считам, че това е разумно предложение. Защото - на когото е отговорността за осигуряването на обществения ред, при него следва и да са приходите. Няма как иначе да си мотивиран за тази отговорност, ако приходите от глоби отиват в републиканския бюджет. В тази посока ще ви споделя моето житейско мото. Прочетох го още като студент в СУ. То е от труд на Блез Паскал и мога да го обобщя така: че в живота винаги трябва да сме по средата. Да избираме средния път! По средата между всичкото и нищото. Като лодка, която да е еднакво отдалечена и от единия, и от другия бряг. И аз така смятам. Не бива да сме крайни в живота, в обществените решения. И всяко предложение трябва да се обмисля много внимателно.

- А нужна ли е промяна, господин Златанов, по отношение на личностите, които да се предлагат и кандидатират за общински съветници. Като че ли все по-трудно се намират ЛИЧНОСТИ, хора с ярко присъствие и смели позиции. И все по-рехава и скъсана дори е връзката между местните съветници и самите граждани. Тук някъде е заровено кучето.

Тук се сещам за ролята на преференциите. В миналите избори преференцията за съветници беше около 150 гласа. Толкова бяха нужни, за да се размества листата със съветниците. Въпросът е да има или да няма преференции. Ако се даде бърз отговор, то той е грешен. Защото това е доста двояк въпрос. В листите обаче следва да има хора с различни професии, компетенции, които да покриват всички житейски спектри. Преференциите обаче могат и да объркат подобни планове. Те са едно много добро намерение, но гражданите обикновено не познават всички лица в листите. А с преференциите могат да се свършат и големи бели - като се извадят едни хора за сметки на други. Това ли е най-добрата листа? Няма точна рецепта. Трябва и двете страни - и гражданите, и политическите ръководства, да са активни. В крайна сметка всичко опира до личността. На тези избори законодателят реши, че преференцията ще е с по-висок праг, за да не може да стават такива големи размествания в листите, с малко по брой гласове. Средно сега преференцията би била за листата на ГЕРБ над 700 гласа. Това е трудно постижима преференция. Трябва отделна кампания за съветника. Затова считам, че сега разместванията няма да са големи и листите няма да се „обезкостят“, както имаше такива примери в предходните избори.

- Много или малко са 37 съветници в община Казанлък? Може ли с по-малко хора да е ефективен Общинският съвет? В този мандат активността не бе най-силната страна на Съвета.

Може. Според мен.

- Кой е най-големият успех от Ваша гледна точка в този мандат на Общинския съвет? Кой важен въпрос не успяхте да гласувате, да довършите?

Няма незавършени проекти и виждания. Това, което остана на ръба на следващия мандат, е строежът на надлеза към „Арсенал“, старият път от Казанлък до Копринка, за който имаме готов проект, с велоалея. Тук стойността е много голяма, но съм убеден, че, след като проектно сме готови, ще намерим и средства, за да го реализираме това, независимо кой ще бъде на власт и кой ще е кмет. Лично като човек - спортна натура, съм неудовлетворен от това, че Казанлък няма голяма спортна зала.

... имаше много планове, проекти, инвестиционни намерения, интереси в тази посока...

Имало е разговори, не сме имали конкретен проект, бюджетът на община Казанлък не може да поеме такова нещо. Но са водени разговори с централното ръководство, там имат свои виждания за приоритети и няма как да се сърдим, че не са предпочели Казанлък. Но считам, че в един следващ мандат действително ще бъде вече много по-лесно, след като големите инфраструктурни проблеми в града са решени, да работим в тази посока. Много ресурси и енергия поеха големите инфраструктурни проекти тук: пречиствателната станция за над 20 милиона лева, претоварната станция, но това е видимо за малко хора. Обаче то дава сериозен картбланш за бизнеса. Предстои изпълнение и на проекта за надлеза към „Арсенал“. И когато си решил големите инфраструктурни проблеми на града, в следващите мандати ще е по-лесно да се замислиш за хубава спортна зала, която да се изгради тук. Било с помощта на държавата и с финансиране от общината.

- Готова ви е вече проектолистата с кандидат-съветници. Първият Ви коментар по нея.

Доволен съм от тази листа. Силна ни е листата. Около 1/3 от сега действащите 16 съветници от ГЕРБ ще са нови лица. Това е нормално. Хубаво е да има нови ентусиасти.

- Казахте ентусиасти. Вечен е този спор в България - че масово кандидатите за общински съветници са такива с мотив или за пари в мнозинството си - често това са единствени доходи за някои съветници или с цел лична друга облага. Малко са ентусиастите и сърцати хора, които биха работили без възнаграждение. В този съвет сега са само една група – на Експертите. Според Вас, подобен ангажимент в полза на обществото следва ли да се плаща?

Би било жалко за всяка партия или организация, ако допусне в листите си хора, които са там само заради възнаграждението.

- Как Вие успяхте да се опазите през последните 8 години от големи скандали. Изключението е реплика към журналистите миналата година и недоказани подозрения за собственост на общински имот?

Мисля, че има две причини: аз идвам в местната власт като адвокат и се считам за заможен човек преди Общинския съвет. Винаги съм имал публични доходи, декларациите ми за имуществено състояние винаги са били публични. В този смисъл не съм интересен. Всичко е на тезгяха. Няма какво да се изрови за имотите ми. Каквото имам, съм го имал преди това. Второто е, че аз нямам приемен ден. Вратата на кабинета ми от първия ми работен ден тук е отворена - в прекия и в преносния смисъл. Първо, като влезе гражданинът, вижда мен. И тогава служителките ми. Вратата ми винаги е отворена.

- Как оценявате работата на Общинския съвет в мандат 2015-2019 година?

Това е Общинският съвет, който избяга от скандалите. Целият. Ние нямаме общински съветник, замесен в скандал, като цяло. Изключвам последния пример от последната сесия с един общински съветник и едни земи. Но аз лично бих определил този Общински съвет като почтен.


- Вашата лична проекция оттук нататък?

Длъжен съм да продължа работата си в ГЕРБ. Това е мое задължение, независимо дали ще съм на този пост, дали ще сме управляващи тук или в опозиция. Не съм спирал и адвокатските си права, кантората ми може да работи, така че в последния ден преди да се обяви кампанията, събирам си малкото неща тук от кабинета и продължавам. И каквото сабя покаже.