"То", от което тръгва Човечеството и Вселената

Една уникална книга на художника и философа Орлин Чуховски, който напусна този свят преди десет години и остави след себе си значително графично творчество и своето фундаментално мнение за еволюцията на човечеството, ще бъде представена в Казанлък за първи път в България на 13 ноември.


Книгата е със заглавие "То" и „виновникът“ за нея е Спас Мавров, скулптор, иконописец, автор на книги, езотерик. Мавров се ангажира с редакцията и систематизирнето на текста на Орлин Чуховски, защото смята, че всички хора трябва да го прочетат и се запознаят с гледните позиции на автора за света, в който живеем, осъзнаваме и приемаме като еволюционен. „Текстът е интересен, изненадващ с темите и изводите си, както и с уникалния начин, обединяващ научното и културното познание на човечеството“, твърди Спас Мавров, който след повече от пет години проучване на темите, идеите и разработките на автора успява да доведе написаното от него до печат. Предпечатът на изднанието в два тома бе подготвен и до края на месец май 2018 година книгата е готова, обявява самият той. „Нарича се „То“, с което се отключва и заключва битието. ТО е само Едно и Само по себе си”...

На 13 ноември 2018 година от 18.00 часа в Литературно-художествен музей „Чудомир“ Спас Мавров ще представи книгата „То“ на Орлин Чуховски пред казанлъшката публика, която първа ще се докосне до уникалните гледни точки и мисли за човечеството и неговата еволюция от един рано напуснал този свят творец – художникът и философът Орлин Чуховски.