Свободни работни места в Община Казанлък Дирекция „Бюро по труда“, Казанлък обяви свободните работни места към днешна дата.
Както в цялата страна, така и в Казанлък, нуждата от подготвени медицински кадри е особено голяма. ДБТ в Казанлък е обявила 7 свободни работни места за лекари – трима педиатри, двама лекари без специалност, и по един специализант по хирургия и по анестезиология. От медицинския персонал се търсят още 10 медицински сестри и 5 акушерки. За заемане на тези длъжности се изисква висше образование по съответните специалности и компютърни умения.
Едно учителско място е обявено от ДБТ – по математика, с изискуемо висше образование и компютърна грамотност. Висше образование е необходимо за заемане на длъжността логопед, със съответната специалност.
За специалисти със средно образование са свободни по едно работно място за технолог, мениджър екип, монтьор металообработващи машини, шлосер, машинен оператор – студено пресоване на метал, двама шлайфисти, четирима фрезисти, двама монтьори за поддръжка на инсталации и оборудване.
Най-голямо е търсенето на машинни оператори в производството на експлозивни вещества – 34 бр., както и 10 бр. монтажници на метални конструкции.
Към филиалите на Дирекция „Бюро по труда“, Казанлък са подадени свободни работни места за двама инженер-конструктори с висше образование и 9 свободни учителски места – двама учители в детска градина и по един учител теоретично обучение, по химия и опазване на околната среда, по български език и литература, по математика. Учители по часово се търсят за специалностите по математика, музика, изобразително изкуство.
Дирекция „Бюро по труда“ обявява свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ, Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, при условие че отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност и имат регистрация като активно търсещи работа.