Светът отбелязва Деня на хуманитарната помощ

На 19 август 2003 г. в Багдад бомбен атентат отнема живота на 22-ма хуманитарни служители от ООН. Сред тях е и върховният комисар на ООН за правата на човека Сержу Вайера ди Мелу. Резолюция 63/139 на Общото събрание на Организацията на обединените нации от 11 декември 1008 г. е посветена на всички ония, които с действията си, а понякога и цената на живота си, се борят срещу човешкото страдание по света. От следващата 2009 г., 19 август се отбелязва ката Международен ден на хуманитарната помощ. Основната функция е поета от ООН, Червеният кръст, Червения полумесец и специално създадена комисия към ЕС.

На територията на България тази дейност е поета от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи“ при МВР.

Преди осем години в състава на комисията към ЕС беше българката Кристалина Георгиева, която тогава заемаше длъжността Европейски комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи. Под нейно ръководство Европейската комисия оказва помощ на 48 страни в Африка, 16 – в Карибския басейн, 15 – в Тихоокеанския и други региони с тежки условия на живот, пострадали от бедствия или военни набези.

Над два милиарда души по света живеят в бедност, други 75 милиона се борят за оцеляването си, сочи Доклад за глобалната хуманитарна подкрепа. Осъществяването на тази дейност среща предизвикателства, сблъсква се с редица препятствия, предизвикани от конфликти с различен характер, заплахи от военни действия, променящи се цени на храни и медицински продукти, сушата, липсата на вода, глобалното изменение на климатичните условия, а в последните месеци и пандемията от коронавирус. 19 август е посветен на хората, чиито усилия са насочени към животоспасяващата мисия към хората от целия свят, жертвайки себе си в името на тази благородна кауза.

В Казанлък също има изградена структура на Червения кръст, дейността на която е насочена към подпомагане на нуждаещите се в района.