Стартира Академия за жени предприемачи

Сдружение „Жените на Казанлък“ откри Академия за жени предприемачи в Казанлък. В продължение на два месеца участничките в обучението безплатно ще се обучават по програми за бизнес планиране, модели за растеж на фирмата, информационно осигуряване. Те ще имат достъп до информация и консултации от специалисти в областта на предприемачеството, ще имат възможност за изготвяне на индивидуални планове за реализиране на собствен бизнес.

"Нашата цел е да насърчим равенството между мъжете и жените, да стимулираме професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес, да променим стереотипните нагласи в обществото", каза Стела Кехайова, председател на сдружението при откриване на Академията. Според проучване на МЕТРО почти всяка втора жена /45%/ мечтае да започне собствен бизнес, но едва 12% вярват, че ще успеят. Голямо предизвикателство пред нежната половина на бизнеса са и дълбоко вкоренените обществени стереотипи. Резултати показват, че 65% от анкетираните собственици на фирми мислят, че както жените, така и мъжете срещат трудности при започване и управление на бизнес. А около 32% смятат, че жените по-трудно създават бизнес, отколкото мъжете.

„Независимо дали ще започнете свой собствен бизнес днес, или утре, няма значение. Важното е, че ще получите увереност и подкрепа, ще получите нови знания и усъвършенстване на познания. Важното е, че ще имате своя шанс за развитие“, каза още Кехайова.

Инициативата е с подкрепата на Български фонд за жените по спечелен проект от конкурс за Общностно развитие 2021 г.