Екипът на отдела на Държавна агенция „Архиви“-Стара Загора ще представи информация, свързана със създаването на ЛХМ „Чудомир“ в Казанлък, на научната конференция „Посланията на Чудомир“, която ще се проведе на 29 март. Форумът традиционно се провежда по време на ежегодните Чудомирови празници. Тази година темата е „Посланията на Чудомир“, а научен ръководител е проф. д-р Марин Добрев. Съорганизатори са Исторически музей „Искра“ и Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“.
В Старозагорският архив се пазят документи, свързани с историята на създаването на Литературно-художествения музей „Чудомир“. Те обхващат периода 1971-1982 година. Решението за създаването на музея първо е взето през 1968 година,
От Политбюро на БКП, а през февруари същата година е и министерското разпореждане – „дома на Димитър Чурбаджийски и на съпругата му Мара да се обявят за неделима част от музея. През февруари 1972-ра е направена първата копка на експозиционната част и на галерията. Те са открити на 13 април 1979 година и обхващат 60 квадратни метра. В Старозагорския архив се пазят и първите съхраняват и първите планове и програми за дейността, за споменатия период. Във фонда на архива, чрез частно дарение постъпва и снимка с автограф от Чудомир, от 1934 година и един от разказите му, публикуван в периодичния печат през 30-те години на миналия век.
Заявки за участие на тазгодишната конференция са подали общо 18 специалисти от цялата страна, като активно участие има от Казанлък. Целта на научния форум е да се очертае идентичността на Чудомир като явление в историята на българската култура. Той е не само художник и писател, но и изтъкнат читалищен и музеен деец, краевед, народопсихолог и преподавател по рисуване, редактор, журналист и общественик. В предходното издание темата на конференцията беше „Чудомир - познатият непознат“, а в нея бяха представени 12 доклада на учени от цялата страна, свързани с живота и творчеството на автора. Ежегодно научната конференция е част от празниците, посветени на живота и творчеството на Димитър Чорбаджийски, организирани от музея, съвместно с едноименната фондация и Община Казанлък.
От предходни издания на форума са издадени сборници с доклади на учени от цяла България, които разкриват непознати факти около живота и работата на казанлъшкия общественик. В изданието ежегодно взимат участие видни литературоведи и изкуствоведи, а всяка следваща година към конференцията има все по-голям интерес.