Традиционните краеведски четения в Казанлък ще започнат в 12.00 часа на 31 октомври в мултимедийната зала на Исторически музей "Искра". 16 автори ще представят своите доклади, свързани с историята на Казанлък и региона, акцентирайки върху различни аспекти от неговото развитие. Предпоставки за възникването на вестник "Искра", исторически бележки за книжарниците в града, фолклора, посветен на маслодайната роза, отглеждането на ягоди и малини в казанлъшко през 30-те години на миналия век, казанлъшките родове и казанлъшката връзка със семейството на Яворов, участието на 56-и пехотен полк в Първата световна война, Теодосий Теодосиев и още интересни теми ще представят учени, краеведи, читалищни деятели, учители.

Сред авторите, представящи своите изследвания на четенията, посветени на родолюбието и паметта, са д-р Косьо Зарев, д-р Диана Данова-Дамянова, д-р Момчил Маринов, д-р Чавдар Ангелов, Костадинка Димитрова, Гина Хаджиева, Христина Банова, Лилия Димитрова, Здравко Кърджилов, Христо Ангелов, Росен Георгиев и други.

На снимката: Пазарен ден в Казанлък, около 1930 година. Детайл от стъклена плака. Неизвестен автор