„При третото за годината увеличение на трудовите възнаграждения в „Арсенал“ АД, от 1 август, средната работна заплата ще достигне 1600-1700 лева, близо с 15 % над средната работна заплата в отрасъл „Преработваща промишленост" за страната и с над 10 % от средната за фирмите в Старозагорска област. Тази политика за повишаването на доходите ще продължим да развиваме, в интерес на нашите служители и работници“, заяви директорът по финанси и икономика в акционерното дружество Янко Костадинов.
Финансовото и икономическото състояние на „Арсенал“ АД е много добро. Продукцията на дружеството има сигурни пазари, а дългосрочните договори гарантират работата му в следващите две години“, допълни той. Това дава възможност на ръководството да провежда амбициозни инвестиционна и социална програми, които винаги са били важна част в корпоративната политика.
„Производството е обезпечено с необходимите суровини и материали, продължаваме да инвестираме в подобряването на технологичното обезпечаване на индустриалната ни база. За подобряване на енергийната ефективност предстои да бъде изграден фотоволтаичен парк с мощност 35 Мегавата, което ще обезпечи нужната електроенергия за близо осем месеца от календарната година и частично за останалите четири. Всичко това ще направим със собствени средства.
Постигната е договореност с MASTERHAUS, арсеналци да ползват до 10% отстъпка при покупка на стоки от търговската верига. В момента се изяснява техническа процедура, как това ще се извършва. Това е още една придобивка, част от социалния пакет, включващ по-евтино столово хранене, ваучери за храна, безплатен транспорт, летен отдих и други предимства, които ползват работниците и служителите на фирмата“, сподели Янко Костадинов.