Сол, пясък и машини борят снега в Казанлъшко

Пет снегопочистващи машини, пет солоразпръсквачки, 80 гребла и 40 метални стъргалки за ръчно почистване, 180 тона сол, 73 тона пясък, 120 тона готова смес, 2 тона айсмелт плюс допълнителни 100 литра разреден антифриз, още 200 тона пясък, 30 тона сол, 2 тона айсмелт, са осигурени за снегопочистване в община Казанлък. Оперативният план за снегопочистване и опесъчаване през тази зима, изготвен от Общинското предприятие "Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата", обхваща периода от 1 ноември 2017 г. до 31 март 2018 г. и беше оповестен на 17 декември 2017 година. Със заповед на кмета на общината са посочени и служителите и условията, при които трябва да са на разположение при усложнени зимни условия за поддръжка на пътната мрежа.

Приоритет за снегопочистване са главните пътни артерии в града и районите около обектите със социална насоченост, след което се преминава към второстепенната пътна мрежа до приключване на цялостния процес. За второстепенната пътна мрежа в рамките на града снегопочистващата техника ще бъде разпределяна в 4 района на града до пълното им почистване.

За да се улесни достъпът на снегопочистващите машини, водачите да избягват паркирането в тесни улици, а гражданите да се включват в почистването на тротоарни пространства пред офиси и жилищни сгради.