Социалният диалог в „Арсенал” е един от най-добрите в България


Колективно-трудовият договор в „Арсенал” е един от най-добрите в сектор „Машиностроене”, а социалният диалог между синдикатите, като представители на работниците и служителите, и работодателя, може да бъде посочен като една от най-добрите практики в български предприятия.

Това заяви днес, навръх 28-ия рожден ден на КТ „Подкрепа”, Стефка Примова, председател на Синдикалната федерация на машиностроителите и металоработниците на КТ „Подкрепа” в София. Поводът за тази оценка са резултатите от приключилия международен проект „Информиране, консултиране и участие на представителите на работниците и служителите в предприятията”, реализиран с участието на синдикални федерации от машиностроителния сектор в Хърватия, Италия, Полша, Германия, Сърбия и България в лицето на СФММ на КТ „Подкрепа”.Освен дейностите по проучване транспонирането на европейските директиви в законодателството на отделните държави, са били споделени и обменени добри практики. Проведени са и анкети сред членовете на синдикални организации.


Анкетираните членове на синдикат „Подкрепа” в „Арсенал” са дали висока оценка за провежданата социална политика и доброто взаимодействие между синдикатите и работодателя в най-голямото казанлъшко предприятие.


Освен по Кодекса на труда, тук са сформирани много действащи комисии по различни въпроси, подчерта Примова. Тя изтъкна ролята на „Арсенал” - най-голямото предприятие в машиностроенето и промишлеността в България, и на неговия изпълнителен директор инж. Николай Ибушев за корпоративно-социалната отговорност. „Обикновено в България говорим за такава отговорност за чуждестранните фирми, а в „Арсенал” не само се спазва законодателството, но се дава и повече, вижда се грижата за работещите, за децата и за града като цяло”. По нейните думи, за разлика от много предприятия у нас, тук съществува добро отношение и уважение на изпълнителния директор към синдикатите във фирмата.