"Сийдър" търси добрите хора
За четвърта поредна година Сдружение “Бъдеще за децата” гр. Казанлък, в партньорство с Фондация „Сийдър” и с подкрепата на Община Казанлък ще връчи своите награди за общественици, граждани, приятели на детето, дарители, фирми и граждански структури, подкрепили децата в нужда

Право на номинация имат всички организации работещи с деца - училища и детски градини, клубове, читалища, детски центрове и отделни хора, които да разкажат историята на добрия човек, с голямо сърце, подал ръка на дете или семейство в нужда.

За целта е нужно да се попълни приложеният най-долу в текста Формуляр, с вашата номинация и да го изпратите не по късно от 28.05.2018 на е-поща: special_child@abv.bg, или на адрес ул. „Войнишка” №25, град Казанлък за Годишната награда „Бъдеще за децата” 2018.


Може да номинирате и предлагата за тази награда личности и организации в следните категории:

Обществена личност - с цялостен принос за децата на Казанлък;

Бизнес с кауза - развитие на корпоративни социални програми и проекти за децата на Казанлък;

Приятел на детето – доброволци, професионалисти /учители, специални педагози, психолози, лекари/, доброволци, малък и среден бизнес, институции, организации, обществени личности /култура, изкуство, музика/ – хора, направили нещо значимо за нашите деца;
И тази година фондацията „Бъдеще за децата” в партньорство с Фондация „Сийдър” и с подкрепата на Община Казанлък ще отличи инициативи и кампании организирани в подкрепа на децата на Казанлък.
Очакваме вашите предложения и истории на будни хора, които със своя труд помагат на нашето общество.
Специална 7 членна комисия ще презицира предложенията. ТВ състава й ще има двама представители на сдружение „Бъдеще за децата” и по един представител на Фондация „Сийдър” и Община Казанлък, един доброволец, един представител на медиите и едно дете.
Всеки член на комисията ще има право да даде своя глас за предпочетена от него кандидатура от категориите – “Обществена личност”, „Приятел на детето” и „Бизнес с кауза”. На финала – те ще изберат три истории, които ще получат годишната награда „Бъдеще за децата 2018”.
За допълнителни въпроси и информация: 0876766010 и 0878379261, Мария Гинева, Изпълнителен директор на "Бъдеще за децата"

Формулярът може да се изтегли оттук:


Формуляр за номинация
ГОДИШНА НАГРАДА „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА”
(Трите) Имена на номинирания
………………………………………………………………………………………………………………….......................
Как да се свържем с него/нея?
.................................................................................................................................................................................
Разкажете неговата/ нейната/ тяхната история
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Какво според вас го/ ги/ я прави достоен за наградата (мотиви за номинацията)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Номицията е за категория: ....................................................................................................................................
(Бизнес с кауза, Приятел на детето, Обществена личност, Кампания, Инициатива)
Защо решихте да го номинирате?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Снимка към номинацията (фомат: JPEG, PNG);
Вашето име .............................................................................................................................................................
Как да се свържем с вас? ......................................................................................................................................