Ще ремонтират Наредбата за настаняване в общински жилища

Промяна в Наредбата за настаняване под наем на граждани с доказани нужди в общински жилища, известна и като Наредб 12 на Общинския съвет в Казанлък, предлага за гласуване на следващото заседание на местния парламент председателят му Николай Златанов.

Промяната ще касае рестриктивен текст, гласуван и приет от съветниците от предходния мандат, през 2013 година, ограничаващ възможността на лицата, осъществяващи търговска дейност по Търговския закон да ползват общински жилища.

Мотивът за внасяната промяна в рестриктивния текст, посочен от председателя Златанов е с цел "възстановяване на социалната справедливост".

Конкретният повод е семейство с дете с двигателен проблем, и майка, работеща като фризьорка, с регистрация за ЕТ и плащаща патентен данък.

По смисъла на приетия преди 3 години ограничителен текст, би следвало това семейство да освободи заеманото до момента общиноок жилище.

Предложението, което внася в Общинския съвет Николай Злаатов е, от гласуваните ограничения да отпадне това за Еднолични търговци, с нает персонал по трудов договор, до 2 лица.

В друга точка от дневния ред на предстоящото на 30 юни заседание общинските съветници на Казанлък ще трябва да се произнесат и по предложена продажба на едно от общинските жилища, намиращо се в блок 3 на квартал "Изток" в Казанлък.

Кандидат -купувачът на жилището от 71 кв. метра е Петрана Драганова. Предложението на Общината до съветниците е жилището да се продаде на пазарна цена от 23 хиляди и 700 лева, без ДДС или за обща сума от 28 400 лева..

Наемателката на общинското жилище, го ползва от април 2013 година и до момента е била коректен наемател, се поосочва още в докладната до съветниците.