След полунощ днес, петък, 21.06.2024 г., след 24:00 часа на територията на Казанлък в парковете „Розариум“ и „Тюлбе“, ще се извърши масова обработка срещу комари (имаго), съобщават от Община Казанлък.
Обработката ще бъде извършена с помощта на специализирани генератори за топъл аерозол от ново поколение, с голям дебит, монтирани на високо проходими автомобили. Генераторите възпроизвеждат гъст бял дим, който прониква на местата, в които се укриват вредителите. (Димът на вид наподобява гасене с пожарогасител, да не се бърка със сигнали за пожар!).

Гражданите следва да затворят прозорци и врати след 24:00 ч., за да предотвратят навлизането на дима в своите домове! Димът продължава да се вдига до 30 минути след напръскването.

При неблагоприятни метеорологични данни, планираната обработка ще бъде проведена през следващ подходящ работен ден.