Шанс за работа в „Арсенал“
Инструменталният завод в „Арсенал“ АД- Завод 6 търси да назначи работници и специалисти за следните позиции:

1. Настройчик на ММ с ЦПУ за работа на програмна фреза или вертикален обработващ център - 3 човека.
Описание на длъжността:
• Комплектоване и настройка на технологичната екипировка и необходимите режещи инструменти.
• Следене за точноста при работа с машината и нанасяне на корекции от пулта за управление на машината.
• Разчитане и работа с управляващи програми.
Изискване към кандидатите:
• Завършено техническо образование /Средно или висше/.
• Разчитане на конструктивно-техническа документация.
• Познания по програмиране на Fanuc
• 2 години стаж по професията.

2. Настройчик на ММ с ЦПУ за работа с програмен оптически шлайф - 3 човека.
Описание:
• Комплектоване и настройка на технологичната екипировка и необходимите абразивни инструменти.
• Следене за точноста при работа с машината и нанасяне на корекции от пулта за управление на машината.
• Разчитане и работа с управляващи програми.
Изискване към кандидатите:
• Завършено техническо образование /Средно или висше/.
• Разчитане на конструктивно-техническа документация.
• Познания по програмиране на Fanuc

3. Фрезист на универсална фреза
Описание:
• Комплектоване и настройка на технологичната екипировка и необходимите режещи инструменти.
• Установяване, центроване и закрепване на детайли със сложна конфигурация.
• Обработване на плоски детали и отвори, фрезоване на външни и вътрешни повърхнини, канали и различни профили.
Изискване към кандидатите:
• Завършено техническо образование /Средно или висше/.
• Разчитане на конструктивно-техническата документация.
• 1 година стаж по професията и умения за самостоятелна работа на машината.

4. Електроерозист
Описание:
• Установяване, центроване и закрепване на детайли към машината.
• Следене за точността при работа с машината и нанасяне на корекции от пулта за управление на машината.
• Разчитане и работа с управляващи програми.
Изискване към кандидатите:
• Завършено техническо образование /Средно или висше/.
• Разчитане на конструктивно-техническата документация.
• 1 година стаж по професията и умения за самостоятелна работа на машината.
5. Шлайфист
Описание:
• Комплектоване и настройка на технологичната екипировка и необходимите абразивни инструменти.
• Следене за точността при работа с машината и корекции на машината.
Изискване към кандидатите:
• Завършено техническо образование /Средно или висше/.
• Разчитане на конструктивно-техническата документация.
• 1 година стаж по професията и умения за самостоятелна работа на машината.
6. Шлосер
Описание:
• Пробива отвори, нарязва резби, изпилява и припасва детайли и сборки.
• Шмиргелова с ръчен или стационарен шмиргел. Заточва режещ инструмент.
Изискване към кандидатите:
• Завършено техническо образование /Средно или висше/.
• Разчитане на конструктивно-техническата документация.
• 1 година стаж по професията и умения за самостоятелна работа.
Желаещите да кандидатстват за позициите могат да изтеглят своите документи от сайта на „Арсенал“ АД
www.arsenal-bg.com/kadri
или получени от гише „Пропуски“ на Централен портал от 7,00 до 17,00 часа.
Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес:


или подадени лично в Приемната на фирмата всеки делничен ден от 10,00 до 12,00 часа, на адрес:
гр. Казанлък, бул. „ Розова долина“ № 100, Офис №4
За повече информация телефон: 0885 079 187 инж. Ив. Арнаудов, Директор Завод 6