„Сдружението на българската отбранителна индустрия е една огромна сила, ние си спазваме нашите цели, които сме заложили в устава на организацията. Сдружението е в основата на машиностроенето, на оптиката и електрониката у нас“, каза изпълнителният директор на „Арсенал“ АД Николай Ибушев по време на първата по рода си съвместна среща на представители на фирмите членки на сдружението и на синдикатите. Срещата се проведе в Казанлък при домакинството на „Арсенал“. Изпълнителният директор на дружеството Николай Ибушев е съпредседател на Сдружението на българската отбранителна индустрия (СБОИ) заедно с академик Стефан Воденичаров и Петър Милков, изпълнителен директор на „Черно море“ АД – Варна.

Основната тема, която бе разисквана по време на срещата, бе мястото на отбранителната индустриявбългарската икономика и отношението на държавата към нея, кадровата и социалната политика в отрасъла. Николай Ибушев представи пред присъстващите основните акценти в социалната и кадровата политика, която „Арсенал“ реализира. В дружеството са заети около 10 000 души, към които се прибавят близо 1500 свързани с производството на „Арсенал“. Тук работят хора от съседните населени места. Средната работна заплата е една от най-добрите в сектор „Машиностроене“, като за тези, които пътуват от другите градове, се доплащат още 150 лева за отдалеченост.

За целия този хиляден екип от работници и специалисти „Арсенал“ е вложил значителни инвестиции за изграждане на нови производствени цехове, съоръжения, складове с цел подобряване условията на работа и безопасни условия на труд. 90% от дружеството е стоплено с газ, буквално преди дни са заминали за скрап последните котли на мазут, така че освен комфорт на работещите, и от екологична гледна точка е решен въпросът с горивото.

Дружеството издържа цяла детска градина "Буратино", посещавана основно от деца на работници и служители на фирмата, Детско-юношеския футболен клуб „Арсенал 2000“, където тренират казанлъшки деца, Фолклорния танцов състав „Арсенал”, Дома на културата „Арсенал”. В перфектно състояние се поддържа фирменият стадион. Отделно от това всички арсеналци получават ежемесечни ваучери за храна плюс двойни ваучери за празниците Великден, Коледа и фирмения празник. Всеки рожденик получава торта, като до момента вече са раздадени над 40 000 торти. Столовата храна се предлага по нейната себестойност, което също е подкрепа за работещите във фирмата.

По предложение на синдикатите дружеството осигурява пълна безплатна почивка за дългогодишни и заслужили арсеналци в почивната база на фирмата в Несебър, като досега над 2000 души вече са имали възможност да почиват при тези условия.

„Арсенал“ бе инициатор и осъществи най-голямата спонсорска кампания в областта на образованието при откриването и създаването на база на Техническия колеж в Казанлък, подчерта още Николай Ибушев. Тази кампания е в съответствие с последователната и целенасочена кадрова политика на дружеството. В Стипендиантската програма на „Арсенал“ има над 150 студенти по инженерни специалности във висши технически учебни заведения. Курсове за преквалификация се провеждат към Техническия университет – София, филиал Пловдив, както и към Химико-технологичния и металургичен университет –София. През 2017 година тук стартира и изнесено академично обучение към ТУ – София, филиал Пловдив, по което вече втора година се обучават 48 студенти по машиностроителна специалност. „Арсенал“ е с най-голям брой студенти в Техническия колеж в Казанлък - 48 са студентите втори курс, 30 са първокурсниците. „Арсенал“ вече четвърта година работи съвместно с ПГ „Иван Хаджиенов“ по системата за дуално образование, като в предприятието се провежда практическото обучение по специалностите „Машини и системи с ЦПУ“ и „Мехатроника“. Вече са преминали 46 ученици, сега се обучават 49.

„Квалификацията и образованието в „Арсенал“ е устойчив процес. Инвестицията в тези сфери са верният ключ към решаване на кадровия въпрос“, каза инж. Владимир Чучумишев, ръководител „Техническо развитие“ по време на срещата на СБОИ в Казанлък.