Това е срокът, който е даден на стопаните на запуснатия и неработещ от 2009 година ресторант „Китките“, намиращ се на запад от Централния портал на „Арсенал“, да демонтират постройката на своя терен. Утлиматумът е от Заповед № 977 от 12 юни тази година на Кмета на Община Казанлък Галина Стоянова до стопанката на имота Ваня Колева.
Кметската заповед се основава на поредица констатирани нередности в имота, след направени проверки от страна на специална общинска комисия.
За ултиматума за събарянето на „Китките“ кметът се обосновава с разписаното в чл. 196, ал. 1 и във връзка с чл. 195, ал. 6 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Съгласно тези текстове, „Кметът на общината издава заповед за премахване на строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят.“


Отделно от това специалната общинска комисия, създадена също с кметска заповед от 16 февруари тази година, е констатирала, че стопаните на имота не го поддържат в добро техническо състояние, което да отговаря на разписаното в чл. 195, ал. 6, както и че имотът е в такова състояние, че е негоден за ползване, не се поддържа и състоянието му застрашава живота и здравето на хората.


Районът на бившите „Китки“ е обрасъл с треви, дворът е пълен с отпадъци, постройката вътре - също, бездомни кучета и змии са редовните обитатели на терена, в непосредствена близост до който паркират ежедневно стотици работещи в „Арсенал“.


За язвата досами портала на фирмата е писано неведнъж, но до момента няма постигнато споразумение, устройващо двете страни - стопаните на „Китките“ и ръководството на „Арсенал“- Казанлък. Години наред се водят преговори за терена, който от всички страни е заобиколен от имоти на фирмата и без излаз на главен път. На практика частният имот, в който е и бившият ресторант, се оказва вътрешен за западния паркинг на „Арсенал“. Вътрешен е и за изграждащия се нов паркинг, с капацитет от допълнително 420 места за паркиране.
Проблемният имот е от 691 кв. метра, които в момента са пустееща и запусната, неподдържана земя.Ако стопаните на имота не изпълнят до 13-ти август кметската заповед за събарянето на постройката доброволно, то Общината ще наеме фирма за тази цел. Разходите в този случай ще са за сметка на неизпълнилите заповедта собственици на имота.

След събарянето теренът трябва да се почисти, нещо, което от ръководството на „Арсенал“ се наемат да направят.
Появата през 1994 година на ресторанта с романтичното име „Китките“, превърнал се от години в своеобразна неромантична язва пред официалния портал на „Арсенал“, е класически пример за случващото се в първите демократични български години от най-новите времена. Когато за отрицателно време, в рамките на няколко дни тогавашната общинска власт одобрява проект, издава разрешително за строеж и влизане в експлоатация на обекта. „Китките“ днес са и класически пример за това как изискванията за определено отстояние от съседни сгради са приемани като ... досадна подробност. Подробност, която четвърт век по-късно се оказва освен „бременна“ от проблеми и неестетична, но и твърде опасна и абсурдна.

Кметската заповед подлежи на обжалване пред Административния съд, в 14-дневен срок.

Материалът е от новия брой на в. "Трибуна Арсенал"