Рокада във фондация „Чудомир”

Нов председател на Контролния съвет на фондация „Чудомир” се предлага за гласуване от Общинския съвет на предстоящата сесия на местния парламент на 28 януари. Досегашният председател Драгомир Петков бе назначен за заместник-кмет по икономика, инвестиции и собственост на община Казанлък, което налага да бъде освободен като председател на Контролния съвет на Фондацията. За негов приемник се предлага общинският съветник от ПП ГЕРБ Роман Желев. Действащият към момента Контролен съвет на фондацията е избран на 24 януари 2019 година за срок от 3 години.

Общинският съвет на Казанлък има ролята на Общо събрание на фндация "Чудомир", поради което той трябва да освободи досегашният председател на КС и да избере нов. А председателят на Управителния съвет на фондация „Чудомир” Борис Кърчев се задължава да впише новите обстоятелства в Регистъра на юридическите лица към Окръжен съд – Стара Загора, както и да предприеме последващите действия по отразяването им в централния регистър към Министерството на правосъдието.

Фондация "Чудомир" е регистрирана на 10 март 1994 година. Нейната основна цел и задача е да популяризира творчеството на Димитър Чорбаджийски - Чудомир, и да организира празниците, посветени на колоритния български творец.