Изложба "200 години Папазови", посветена на розотърговската дейност на казанлъшкия род Папазови е разположена в Музея на розата в Казанлък. Експозицията ще остане до 3 февруари 2021 година.

Историята на фамилията е разказана в 19 табла, подкрепена с богат снимков материал и картички от фондовете на ИМ "Искра" и Музея на фотографията, на историческите музеи в Сливен и Горна Оряховица, Държавен архив - Пловдив, колекционери и търговски писма с представителите на розотърговците в Одрин, Цариград, Лондон, Париж от архива на Музея на розата.

Изложбата е проект на Исторически музей „Искра“ и Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства с любезното съдействие на Дончо Папазов, пряк наследник на рода Папазови.

Идеята на Дончо Папазов за търговия с рози и розово масло се заражда в далечната 1820 г., докато чиракува в гайтанджийницата на баща си Мито. Пазарите на розово масло, тогава били основно Казанлък, Сливен и Узунджово. По-късно основава розотъргоската къща „Д. Папазов и синове“. След като синовете му - Димитър и Ботю, поемат семейния бизнес, отварят пътища за търговия и извън българските пазари. Оказват се основни конкуренти на изнасяното от Турция розово масло по световните пазари в Париж, Лондон, Марсилия, САЩ и други.