Ремонтират общински пътища за четвърт милион Ремонт на пътища от четвъртокласната пътна мрежа в община Казанлък ще бъде направен тази година, стана ясно от днешното заседание на местния парламент. Стойността на ремонта е 250 хиляди лева, а реновирани ще бъдат пътищата до селата Енина, Розово и Черганово.
За преасфалтиране на пътя от Казанлък до село Енина са заложени 37 500 лева, а на пътя от Казанлък до село Розово - 186 400 лева. Пътят до село Черганово ще бъде ремонтиран, като дейностите ще бъдат на стойност малко над 26 000 лева.
Участъците, подлежащи на ремонт, са определени след направен оглед от комисия, назначена със заповед на кмета на община Казанлък. Дейностите и предвидената сума са съгласно общинската Инвестиционна програма.