45 са свободните позиции за учители, обявени днес от Бюрото по труда в Казанлък. Към момента, това число поставя своеобразен рекорд на незаетите учителски места в региона. Най-голям брой са търсените учители за начален етап – целодневна организация на учебния ден – 8 души.Търсят се още учители по български език и литература, както и такива в комбинация с руски и немски език, учители по икономически дисциплини, по машиностроене, строителство и архитектура, английски и немски език, философски дисциплини, физика, биология, математика, информационни технологии, изобразително изкуство, физическо възпитание, учители в детски градини.


Общият брой на свободните позиции са 311, заедно с учителските. Запазва се тенденцията за търсене на специалисти със средно техническо образование. Трудовата борса обяви и най-голям брой свободни места за работници в машиностроенето - 30 машинни оператори за вулканизиране на каучукови изделия и 46 работници за сглобяване на детайли. В летния сезон продължава да се предлага работа на 22 работници в консервна фабрика.