Разширяват студентската програма на "Арсенал" -Казанлък

Поради засиления интерес към студентската програма на "Арсенал" АД -Казанлък, в Техническия университет София- филиал Пллвдив и след среща на директора по техническите въпроси в "Арсенал" Христо Стрешков, както и координаторът на Регионалния академичен център на БАН в Казанлък инж. Владимир Чучумишев с представители на Техническия университет, е постигнато Споразумение за разширяване обхвана на кампанията по набиране на кандидати за обучение в Технически Университет София, филиал Пловдив.


Обучението ще е за бакалавърска степен 4 години (8 семестъра) по специалностите „Машиностроене и уредостроене” и „Машиностроителна техника и технологии” .
Формата ще е редовна в дните петък и събота (евентуално и неделя) целодневно на територията на фирмата и на филиала в Пловдив (с транспорт на „Арсенал” АД).
За желаещите ще се проведе подготовителен курс по математика и физика, от 60 учебни часа в „Арсенал” АД, през месеците, април и май.
Кандидатите могат да бъдат работници и служители в „Арсенал” АД, както и и желаещи извън персонала на фирмата, не по-възрастни от 40 години.
Кандидатите трябва да имат завършено средно образование и ще се подбират чрез класиране на оценките от следните възможности:
1. Изпита от матурата по математика или физика;
2. Изпита от подготовителният курс;
3. Изпита на общо основание в технически ВУЗ;

На одобрените кандидати ще се изплащат таксите за обучение както следва:
1. Първата година, първи семестър 100% за учебната 2017-2018 година;
2. Втори семестър и всяка следваща година в зависимост от успеха:
- при успех до 4,50 – 50%;
- при успех от 4,50 до 5,50 – 70%;
- при успех над 5,50 – 100%;

Молбите на кандидатите се приемат в Приемната на „Арсенал“ АД всеки делничен ден от 9,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 15,30 часа,
на адрес: гр. Казанлък, бул. „ Розова долина“ № 100, Офис №4
до 24.03.2017 година.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ
„СТУДЕНТСКА ПРОГРАМА“


1. Мотивационно писмо – свободен текст.
2. Служебна характеристика – от прекия ръководител и директор
(за служители на фирмата).
3. Автобиография или CV (за желаещи извън персонала на фирмата).
4. Копие на диплом за средно образование, включително и приложението с оценките.
5. Ксерокопие на лична карта и телефон за връзка.