"Арсенал" АД -Казанлък търси да назначи работник с професионална квалификация:

Оксиженист-резач на метали.

Работното място е за нуждите на Инструменталния завод 6.

Изисквания към кандидатите:


1.Средно образование


2.Документ за правоспособност за газово-кислородно рязане


3.Умения за самостоятелна работа.

Фирмата предлага редица социални бонуси и възможности за кариерно и допълнително професионално развитие, месечни ваучери за храна, 150 лева за отдалеченост- за кандидати от община Стара Загора.

Желаещите да кандидатстват за позициите могат да изтеглят своите документи от сайта на „Арсенал“ АД
www.arsenal-bg.com/kadriили получени от гише „Пропуски“ на Централен портал от 7,00 до 17,00 часа.
Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес:

kadri@arsenal-bg.com
или подадени лично в Приемната на фирмата всеки делничен ден от 10,00 до 12,00 часа, на адрес:
гр. Казанлък, бул. „ Розова долина“ № 100, Офис №4

Повече информация за възможностите за работа в „Арсенал“ АД, както и за конкретната позиция и условия, може да получите от Направление "Човешки ресурси" на фирмата,
на телефон: 0431/ 5 77 47