На 22 март 2019 година от 17.30 часа във Военен клуб –Казанлък, ще бъде изнесен песенен концерт "Ехо и приятели“. Както подсказва и заглавието, в концерта участва Вокална група за туристически песни „Ехо“, който е поканил свои приятели – също вокални групи, за да стане богато и пълнокръвно културното събитие по повод Първа пролет.
В концерта участват, освен ВГТП „Ехо“, и вокалните групи „Бодро ехо“ от село Ясеново, „Севтополис“ от НЧ „Искра – 1860“, „Акустика“ – София, и други. Организатори са ВГТП "Ехо" и ТД "Орлово кнезо" - Казанлък.

Вокална група за туристически песни „Ехо“ е създадена през 1985 година в „Арсенал“ под името „Работническо ехо“. Първите членове на групата са изключително от работещите във фирмата. И досега голяма част от самодейците в нея са настоящи и бивши служители и работници на „Арсенал“ АД.