Продължава доставката на храна и медикаменти на нуждаещите се

"Арсенал" АД е сред дарителите за Хранителна банка - Казанлък

Продължава доставката на храна и медикаменти до домовете на нуждаещите се казанлъчани - възрастни, самотноживеещи или болни хора, както и такива под карантина, съобщи заместник-кметът на община Казанлък Ахмед Мехмед. До момента от тази услуга са се възползвали 59 лица. Продължава и доставката на топъл обяд безвъзмездно на 40 лица, храна и патронажна грижа на 343 лица и храна за Дневен център за стари хора – 24 лица. Услугата се извършва от общинското звено „Социален патронаж“, като за месец април и май ще се увеличи броят на нуждаещите се от услугата „топъл обяд“ на 200 души, а на патронажната услуга - с 245 души, чрез целевите средства, които Правителството допълнително насочва.

Благодарение на желанието на казанлъчани да даряват, бе създадена хранителна банка в Детска млечна кухня, като отзовалите се са веригите „Билла” и „Лидл”, магазини „Казанлък” и „Кристи”, „ФИЛЧЕВ хляб”, „РОЗОВО хляб”, „Арсенал” АД, както и физически лица.

До този момент са закупени и предоставени на социалните служби, домовете за стари хора, в населените места и храмове на територията на община Казанлък 300 броя защитни маски за многократна употреба. Дарени са други 3500 маски, 150 литра спирт. Закупени са 6 тона дезинфектант, като в допълнение на голяма част от домоуправителите на жилищни кооперации вече са предоставени дезинфектанти.