Проблемите на болните от болестта на Бехтерев коментира регионален форум в Казанлък

Регионален форум „Сега вече знаете“ се проведе в Казанлък. Той е част от Националната информационна кампания в подкрепа на болните от болестта на Бехтерев и техните близки. По данни на Министерство на здравеопазването броят на хората с това заболяване в България е приблизително 30 хиляди души. За Казанлък техният брой е близо 35. По време на форума във видео връзка лекции изнесоха ревматологът д-р Наталия Маринова и психологът Елена Атанасова. В рамките на събитието се проведе и дискусия по проблемите на болните от болестта Бехтерев. Обсъждани бяха възможностите за подобряване качеството на живот на болните от Бехтерев както от страна на държавата, така и от страна на обществото като цяло. Присъстващите бяха информирани относно симптоми, изследвания, лечение, профилактика и социални услуги, от които могат да се възползват. По време на срещата бяха споделени и множество пречки, с които се сблъскват вече диагностицираните хора с тази болест, като недостатъчна рехабилитация, липса на ревматолози в някои градове, включително и в Казанлък, непълен набор от медикаменти за лечение и др.