Препоръчаха клане на прасета

Собствениците на нерегламентирано отглеждани прасета да пристъпят към тяхното клане, с цел намаляване на популацията и съответно вероятността за поява и разпространение на болестта Африканска чума по свинете.

Това препоръчаха като "разумна" мярка представителите на Областната епизоотична комисия в Област Стара Загора. Препоръката идва след среща в Областната управа, посветено на усложнената епизоотична обстановка, свързана с установено огнище на болестта Африканска чума по свинете на територията на Република България,

Комисията е разпоредила кметовете и кметските наместници на населените места, които представляват 10 км. зона около промишлените свиневъдни обекти, съвместно с регистрираните ветеринарни лекари да разяснят, че в тази зона започва прилагане на изискванията описани в Закон за ветеринарномедицинската дейност, които забраняват отглеждането, придвижването или транспортирането на животни, на които не е извършена официална идентификация, и на животни, на които не са изпълнени мерките, предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;".


При установяване на нарушение официалните ветеринарни лекари незабавно трябва да уведомяват писмено директора на съответната ОДБХ, който издава разпореждане по образец за отнемане на животните в полза на държавата или умъртвяването им на място.

Всички населените места в област Стара Загора, които влизат в 10 км. зона около промишлените свиневъдни обекти са на територията на общините Стара Загора, Опан, Гълъбово и Раднево. Това са селата:
Оряховица, Дълбоки, Подслон, Калитиново, Преславен, Горно Ботево, Плоска могила, Хан Аспарухово, Сърнево, Раднево, Пшеничево, Бенковски, Хрищени, Колена, Коларово, Боздуганово, Бъдеще, Землен,
Трънково, Ястребово, Петрово, Стрелец, Ковач, Свободен, Княжевско, Кравино, Пъстрен, Венец, Разделна, Средец, Могила, Диня, Загоре, Малко Кадиево.